Cases

Grip op bestuurlijke besluitvorming

Grip op bestuurlijke besluitvorming

Luchtfoto stadhuis Zeist. Bron: hollandluchtfoto.nl

Verder bouwen aan een gezamenlijke bestuurscultuur in Zeist

Arie Slob op een podium

Verkenning in Den Haag: formatie in de lokale democratie

Participatieverordening van betekenis 

Participatieverordening van betekenis 

GriffieFIT: De Bilt breidt griffie uit

GriffieFIT: De Bilt breidt griffie uit

Werving en selectie commissiegriffiers voor Amsterdam

Werving en selectie commissiegriffiers voor Amsterdam

Een nieuwe griffier voor Loon op Zand

Een nieuwe griffier voor Loon op Zand

Stadhuis gemeente Weert

Integriteitstrainingen voor iedereen in de organisatie bij gemeente Weert

Gemeentehuis Mijdrecht

Campagne referendum gemeentehuis De Ronde Venen

Begeleiding raadsakkoord Sittard-Geleen

Begeleiding raadsakkoord Sittard-Geleen

Een integriteitsprotocol voor de provincie Utrecht

Een integriteitsprotocol voor de provincie Utrecht

De evaluatie van de AVG in Zoetermeer

De evaluatie van de AVG in Zoetermeer

Tweedaagse met de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch

Tweedaagse met de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch

Quick Scan op jaarrekening

Quick Scan op jaarrekening

Onderzoek havenontwikkeling door grond

Onderzoek havenontwikkeling door grond

Bestuurscultuur in kaart brengen

Bestuurscultuur in kaart brengen

Handleiding basisscan integriteit BZK

Handleiding Basisscan Integriteit BZK

Analyse eigenschappen bestuurders voor BZK

Analyse eigenschappen bestuurders voor BZK

Een nieuwe burgemeester voor Utrecht

Een nieuwe burgemeester voor Utrecht

Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam

Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam

Vertrekregelingen topambtenaren Amsterdam: alles boven tafel

Vertrekregelingen topambtenaren Amsterdam: alles boven tafel

Participatie

Eerst participatie, dan pas een plan! Een nieuw centrum voor Zuidlaren

Interim communicatieadviseur in Nieuwegein

Interim communicatieadviseur in Nieuwegein

Crisiscommunicatie in de gemeente Rheden

Crisiscommunicatie in de gemeente Rheden

Raadsonderzoek in Ermelo

Raadsonderzoek in Ermelo

Rekenkameronderzoek naar Participatie en de Omgevingswet

Rekenkameronderzoek naar Participatie en de Omgevingswet

Integriteitstraject gemeente Oirschot

Integriteitstraject gemeente Oirschot

Beoordeling integriteitsbeleid in Noordwijk

Beoordeling integriteitsbeleid in Noordwijk

Onderzoek BOB-model, de griffier als spil

Onderzoek BOB-model, de griffier als spil

Er zijn geen berichten meer

Er zijn geen berichten meer