Handleiding basisscan integriteit BZK

Handleiding Basisscan Integriteit BZK

Bij de benoeming van bestuurders is integriteit een vast agendapunt. Maar hoe verloopt zo’n risicoanalyse precies? Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 concludeerden we dat er nog veel variatie bestond. Tijd voor een aantal praktische handvatten.

Gebaseerd op onze praktijkervaringen én de inzichten van ruim 400 bestuurders schreven we de nieuwe ‘Handleiding Basisscan Integriteit’, samen met én in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Provincies, waterschappen en gemeenten mochten na de verkiezingen in 2019 direct met de handleiding aan de slag voor het uitvoeren van de risicoanalyse integriteit. De handleiding is sinds maart 2019 beschikbaar op de website van het ministerie.

Handleiding basisscan integriteit BZK

Handleiding basisscan integriteit voor kandidaat-bestuurders

Ga naar de downloadpagina

Wellicht leuk om te weten: naast de inhoud is ook de vormgeving door Necker verzorgd.

Meer weten over dit project?

Emilie Stumphius

Emilie Stumphius

Onderzoeker / adviseur / eigenaar