Tweedaagse met de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch

Tweedaagse met de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch

Op verzoek van de voorzitter en griffier begeleidde Necker in oktober 2022 een tweedaagse informele bijeenkomst van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch. Relatief aan het begin van de raadsperiode was het doel om met elkaar een gedeeld beeld te hebben over omgangsvormen en afspraken hierover op papier te zetten.

Collega’s Marcel Boogers en Jochem Hoogenboom van Necker gaven de tweedaagse vorm. Het programma was een afwisseling van inhoud en verdieping van relaties, tussen luisteren en met elkaar in gesprek gaan. Voorafgaand is een vragenlijst uitgezet onder de deelnemers over de bestuurscultuur van ’s-Hertogenbosch. Marcel Boogers deelde de uitkomsten van de enquête en plaatste deze in het perspectief van zijn bredere onderzoek naar bestuursculturen. Met behulp van creatieve werkvormen gingen de raadsleden op zoek naar elkaars drijfveren en motivatie om vervolgens gezamenlijke waarden te definiëren.

Een bijzonder onderdeel van het programma was de workshop filmverhalen, verzorgd door Robbert Braak. In een schemerige kapel passeerden toepasselijke beelden uit films de revue en associeerden de raadsleden er samen op los. Het bracht een diepere laag in de tweedaagse.


Het begrip nam toe, omdat men zich had verdiept in elkaars motivatie en drijfveren.


Dynamische werkvormen

Op de tweede dag was het tijd om concreet aan de slag te gaan. Naar aanleiding van de gesprekken op vrijdag was een aantal thema’s geformuleerd dat terug moest komen in het afsprakendocument dat de uitkomst van de tweedaagse vormde. Door middel van de ‘world café-methode’ behandelden de raadsleden deze thema’s. Met deze dynamische werkvorm kunnen snel stappen gezet en borduurt het gezelschap voort op elkaars denkwerk.

Bij vertrek op zaterdagmiddag was er een document met afspraken voor de huidige raadsperiode. Maar, belangrijker: de tweedaagse droeg bij aan verdieping van onderlinge verhoudingen. De inhoudelijke verschillen bleven, die zijn inherent aan de politiek. Maar het begrip nam toe, omdat men zich had verdiept in elkaars motivatie en drijfveren.

Inzicht in bestuurscultuur betert begrip en onderlinge samenwerking

Ook aan de slag met de bestuurscultuur? Wij helpen graag met een aanpak op maat.

Lees verder

Meer weten over dit onderzoek?

Jochem Hoogenboom

Jochem Hoogenboom

Onderzoeker / adviseur
Marcel Boogers

Marcel Boogers

Onderzoeker