Interim communicatieadviseur in Nieuwegein

Interim communicatieadviseur in Nieuwegein

Onze interim-adviseur Inge Lensink sprong bij in gemeente Nieuwegein om de communicatie rondom vluchtelingenopvang in goede banen te leiden. Dat begon bij de opvang van Oekraïners en kreeg een vervolg toen het Nieuwegeins college besloot om een opvangschip te laten aanmeren voor 96 vluchtelingen vanuit Ter Apel. Dit besluit lag heel gevoelig en leverde veel onrust op in de omgeving. Mensen waren angstig, vanwege verhalen rond andere opvanglocaties, en wantrouwden de overheid. 

Vluchtelingenopvang: een gevoelig en actueel thema ten top! Vanaf het begin betekende deze interim opdracht snel schakelen, met alle hoeken van de gemeente en daarbuiten om de vluchtelingenopvang voor iedereen zo goed mogelijk te regelen. De onrust die ontstond betekende ook balanceren tussen rollen en belangen. Van een luisterend oor voor inwoners tot duidelijk positie innemen over het genomen besluit en de gevolgen voor inwoners. 

Door te luisteren naar inwoners, hun zorgen en suggesties konden we maatregelen nemen om het schip goed in te passen en bouwden we aan een duidelijk verhaal voor iedereen.

Om dit in goede banen te leiden stelden we goede timing van informatie voorop. Heldere communicatie werd leidend voor de planning. Zodra het besluit genomen was, ontvingen omwonenden een uitnodiging in de brievenbus om met ons het gesprek aan te gaan. Niet over de komst van het schip (ja of nee) maar over de vraag hoe we dit schip het beste kunnen inpassen in hun buurt. Na dat eerste gesprek voerden we veel gesprekken, beantwoordden we veel mails en zorgden we ervoor dat suggesties van inwoners (zoals een 24/7-beveiliging) er kwamen. We waren open over de keuzes die wel en niet aan de orde waren. Eerlijk over wat we nog niet wisten. En, snel in het verstrekken van nieuwe informatie. Ons motto: beter te vaak dan niet.

We konden niet altijd alle inwoners geruststellen, maar veel wel. Door consequent het verhaal te vertellen aan inwoners en aan de pers. Door te luisteren naar inwoners, hun zorgen en suggesties. Daardoor konden we maatregelen nemen om het schip goed in te passen en bouwden we aan begrip en een duidelijk verhaal voor iedereen. Toen het schip er eenmaal was en de gemoederen bedaarden, toen konden we ook deze vluchtelingen een gezicht geven. Nu komen sommige inwoners zelfs langs op het schip voor een kopje koffie.  

Meer weten?

Inge Lensink - Interim-expert lokale democratie

Inge Lensink

Interim-expert lokale democratie