Integriteitstrainingen voor iedereen in de organisatie bij gemeente Weert

Ambtenaren hebben een bijzondere rol, als vertegenwoordiger van de overheid. Een samenleving met steeds actievere inwoners kan de weerbaarheid en integriteit van ambtenaren op de proef stellen. Net als bestuurders krijgen ook zij te maken met vragen, verzoeken en dilemma’s die raken aan het thema integriteit. De gemeente Weert heeft Necker ingeschakeld om met álle ambtenaren en het bestuur te werken aan het thema integriteit.

In korte tijd dompelden we ons onder in de lokale context van Weert. Vervolgens hebben we met de burgemeester, gemeentesecretaris en integriteitscoördinator een aanpak bedacht om structureel en gestructureerd aan integriteit te werken. Bijzonder was dat Weert niet alleen maar een enkele training wilde aanbieden aan de medewerkers. Door stapsgewijs aan de slag te gaan, hoopten we alle verschillende lagen van de organisatie op een goede manier toe te rusten.  

Integriteitsvisie centraal: boegbeelden in beeld

We begonnen het traject met het opstellen van een Weertse visie op integriteit samen met de burgemeester en gemeensecretaris. Om de visie goed te laten landen in de rest van de organisatie, was het essentieel dat de burgemeester en gemeentesecretaris hun eigen professionele opvattingen in deze visie verwerkten. Daartoe begeleidden we het eerste gesprek met hen over rollen, verantwoordelijkheden en inhoudelijke uitgangspunten op het gebied van integriteit. Deze visie werd vervolgens op een overzichtelijke en aansprekende infographic weergegeven.

Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met het College van burgemeester en wethouders en de ambtelijke top over de uitwerking van deze gemeenschappelijke visie. Zo werd de basis voor een gedragen visie op integriteit gevormd. Om dat te versterken vond een collectieve bijeenkomst met directeuren, afdelingshoofden en teamleiders plaats, zodat zij de visie, het integriteitsbeleid en de procedures goed kennen én kunnen uitdragen. Daarna organiseerde Necker dilemmatraining. Dit om leidinggevenden verder toe te rusten in hoe zelf om te gaan met dilemma’s alsook dilemma’s in hun teams bespreekbaar te maken.

Aan de slag met de hele organisatie

Vervolgens was het tijd voor de trainingen. In één week tijd trainden we de gehele ambtelijke organisatie van gemeente Weert, er was een moment voor álle bijna 400 medewerkers (!). Om dat bijzondere feit extra te markeren, werden deze trainingen in de Weertse Week van de Integriteit georganiseerd.

Daarmee kwam het thema integriteit als geheel extra onder de aandacht en is ruimte ontstaan om integriteit structureler onderwerp van gesprek te laten zijn. De trainingen hebben daarnaast geholpen in het bekend maken met verschillende handelingsperspectieven in de omgang met dilemma’s. Maar ook: doordat de integriteitsdilemma’s met zowel leidinggevenden als medewerkers én het college zijn besproken, is er een gemeenschappelijk kader op het thema integriteit gecreëerd. Dat is een goede basis voor de gemeente om vanaf nu aan de slag te blijven met het thema. Of zoals één van de ambtenaren zei: ‘Kunnen we dit niet ook vaker doen?’

Hoe je ‘integriteit’ invult, is niet voor iedereen gelijk. Het goede gesprek blijven voeren, is daarom de basis voor een betrouwbare gemeente.”

Anne Schmidt, integriteitscoördinator gemeente Weert