Onderzoek BOB-model, de griffier als spil

Onderzoek BOB-model, de griffier als spil

Voor de Vereniging van Griffiers evalueerden wij het BOB-vergadermodel en onderzochten we de (on)mogelijkheden met betrekking tot participatie in het besluitvormingsproces. Het onderzoek had een speciale focus op de positie en meerwaarde van griffiers.

Onze aanpak

Het onderzoek had meerdere lagen en bewoog vanuit de theorie naar de praktijk. Na een documentenanalyse werden beelden uit de praktijk opgehaald. Onder alle griffiers in Nederland is een vragenlijst uitgezet om hun ervaringen en bevindingen op te halen. 73 gemeenten en 3 provincies namen deel. Deze resultaten werden verder verdiept in interviews met griffiers. Al deze stappen zijn vervolgens vertaald in een rapportage met concrete adviezen en handelingskaders voor griffiers om participatie beter te verankeren in je vergadermodel.

Resultaten

Uit het onderzoek kwamen een aantal knelpunten naar voren:

  • De structuur: Onderwerpen komen vaak terug, vergaderingen duren lang en raadsleden hebben niet goed door waar en wanneer welke onderwerpen behandeld moeten worden. Daarnaast geven griffiers aan dat er weinig ruimte voor gesprek is in de rigide structuur van eerste en tweede termijnen.
  • Inwoners: Het beter betrekken van inwoners bij de raad blijft een belangrijke uitdaging.
  • De raad: Raadsleden hebben niet het gevoel aan het stuur te zitten van de gemeente, maar vooral volgend te zijn op het college.

De handvatten die voor de praktijk zijn opgehaald, zijn onder andere: neem het voortouw, experimenteer en versterk de banden met de ambtelijke organisatie om de griffie te ontlasten.

Meer weten over dit project?

Het hele onderzoek lezen?

Onderzoek BOB-model, de griffier als spil

Participatie en het BOB-model

Download het rapport