Onderzoek BOB-model, de griffier als spil

Onderzoek BOB-model, de griffier als spil

Voor de Vereniging van Griffiers evalueerden wij het BOB-model en onderzochten we de (on)mogelijkheden met betrekking tot participatie in het besluitvormingsproces. Het onderzoek had een speciale focus op de positie en meerwaarde van griffiers en leverde concrete aanbevelingen op.

Onze aanpak

Het onderzoek had meerdere lagen en bewoog vanuit de theorie naar de praktijk. Na een documentenanalyse werden beelden uit de praktijk opgehaald. Onder alle griffiers in Nederland is een vragenlijst uitgezet om hun ervaringen en bevindingen op te halen. Deze resultaten werden verder verdiept in interviews met griffiers. Al deze stappen zijn vervolgens vertaald in een rapportage met concrete adviezen en handelingskaders voor griffiers om participatie beter te verankeren in je vergadermodel.

Neem het voortouw!

De handvatten die voor de praktijk zijn opgehaald, zijn onder andere: neem het voortouw, experimenteer en versterk de banden met de ambtelijke organisatie om de griffie te ontlasten.


De opbrengst van dit traject is dat de griffiers aan de slag kunnen met de concrete aanbevelingen


Meer weten over dit project?

Jules vullings - Interim-expert lokale democratie

Jules Vullings

Interim-expert lokale democratie

Het hele onderzoek lezen?

Onderzoek BOB-model, de griffier als spil

Participatie en het BOB-model

Download het rapport