Begeleiding raadsakkoord Sittard-Geleen

Begeleiding raadsakkoord Sittard-Geleen

Sittard-Geleen kent een traditie waarin twee partijen al lange tijd de grootste zijn. Er kwam vanuit deze partijen de wens om samen met de gehele raad te werken aan een raadsakkoord. Tegelijkertijd liep er een traject waarin partijen zich aan konden sluiten om een ‘coalitie’ te vormen die wethouders zouden leveren. Necker begeleidde het traject om te komen tot een raadsakkoord. Door middel van een getrapte aanpak waarin ontmoeting centraal stond zijn alle partijen samengebracht in twee bijeenkomsten.

World café als werkvorm

  • In de eerste bijeenkomst hebben gespreksleiders van de twee grootste partijen, met ondersteuning van de ambtelijke organisatie, onderwerpen en inhoudelijke punten opgehaald die de adviseurs van Necker hebben gebruikt om te komen tot een concept-raadsakkoord. De werkvorm die door Necker werd voorgesteld wordt ‘World Café’ genoemd. Hierin draaien groepjes door in steeds korter wordende sessies die allen beginnen met een samenvatting van wat er door de vorige groep is gezegd. Op deze manier wordt herhaling voorkomen. Deze werkwijze is door Necker beproefd en wordt in meerdere trajecten gehanteerd.
  • Het concept-raadsakkoord is in een tweede bijeenkomst per hoofdstuk doorgenomen en in harmonie vastgesteld door de aanwezigen.
  • Tegelijkertijd vond er een politiek proces plaats (buiten het zicht van Necker) waarin de twee grootste partijen werkten aan het vormen van een coalitie die wethouders ging leveren.

Het beste voor Sittard-Geleen

Partijen gaven aan dat het gesprek over de inhoud niet alleen leidde tot onderwerpen voor een raadsakkoord maar ook voor onderling begrip en nadere kennismaking. De eerste opbrengst van de avond was daarmee de eensgezindheid die werd ervaren om het beste te doen voor Sittard-Geleen. Doordat er twee trajecten langs elkaar liepen, een politiek proces en een inhoudelijk proces, heeft het raadsakkoord uiteindelijk niet geleid tot de gewenste eensgezindheid. Het raadsakkoord is uiteindelijk wel gebruikt als coalitieakkoord voor de gevormde coalitie.

Meer weten over dit project?

Nick Woudstra - Onderzoeker en adviseur

Nick Woudstra

Onderzoeker / adviseur
Job van Meijeren

Job van Meijeren

Onderzoeker / adviseur