Crisiscommunicatie in de gemeente Rheden

Crisiscommunicatie in de gemeente Rheden

Verschillende gemeenten in Nederland dragen hun steentje bijaan de opvang van vluchtelingen in de vorm van crisisnoodopvang en/of asielzoekerscentra. Zo ook de gemeente Rheden. Hier zat heel weinig tijd tussen het besluit van het college van B&W en de daadwerkelijke komst van de vluchtelingen. Reden voor de gemeente Rheden om onze hulp in te schakelen.

Het is namelijk de wens van de gemeente om niet alleen vluchtelingen een veilige plek te bieden, maar ook te zorgen dat dit proces voor inwoners van de gemeente (vooral rondom de opvang) zo goed mogelijk verloopt. Zodat de huidige en nieuwe inwoners in goede harmonie, tijdelijk met elkaar kunnen samenleven.

Door drukte en vakantie bij de afdeling communicatie was er behoefte aan tijdelijke versterking van het team zodat beide zaken goed geborgd waren. Door het opstellen van een heldere en concrete communicatiestrategie vooraf, voelden inwoners zich op de juiste wijze betrokken, zijn alle belanghebbenden aangehaakt bij de totstandkoming én is de gefaseerde aanpak rondom de crisisnoodopvang goed verlopen. Omdat er sprake is van lange termijn ontwikkeling van de locatie adviseerden we de gemeente ook hoe ze haar inwoners langdurig kan betrekken bij dit traject.

Hoe fijn was het toen ik terug kwam van vakantie dat Laura alles onder controle had. De informatieavond was al geweest en ik kon zo instappen en verdergaan in het proces. Ook de evaluatieavond die volgde was tot in de puntjes voorbereid.

Gerda Peters, communicatieadviseur gemeente Rheden

Meer weten over dit project?

Nicolette Ouwerling - Directeur en eigenaar

Nicolette Ouwerling

Directeur en eigenaar