Betrokken samenleving

Het lijkt wel alsof de samenleving meer dan ooit vraagt om contact met de overheid en publieke organisaties. Communicatie en participatie zijn middelen om te werken aan vertrouwen, mits goed aangepakt. Dit houdt in dat het tweerichtingsverkeer is, dat er sprake is van echte interactie. Een overheid die alleen zendt, loopt het risico op afbrokkelend begrip.

Voor het laten slagen van de grote opgaven van deze tijd – denk aan de nood aan voldoende woningen en de energie- en warmtetransitie –  is een gezonde democratie noodzakelijk. En een gezonde democratie is afhankelijk van participatie van bewoners.

Organiseren van betrokkenheid

Bewoners en organisaties willen graag meepraten, meedenken en meebeslissen over hun omgeving. Overheidsorganisaties en bestuurders vinden het belangrijk dat de samenleving betrokken is. Aan de intenties over en weer ligt het dus (meestal) niet. Met een effectieve participatiestrategie kunnen overheden ook unusual suspects bereiken en betrekken. One size does not fit all. Met behulp van het segmentatiemodel van onze dochteronderneming Citisens, adviseren we over een strategie die past bij uw inwonerssamenstelling. In een concreet vraagstuk, of voor een organisatiebrede ontwikkeling op lange termijn.

De 8 betrokkenheidsprofielen van Citisens

Hoe organiseer je participatie goed?

Participatie heeft de aandacht. Van politiek, inwoners en bestuur. Maar hoe organiseer je het goed? Wij ondersteunen bij de professionalisering van de organisatie van participatie. Organisatie, college en raad kunnen op ons rekenen om de veranderende relatie tussen inwoner en overheid effectiever vorm te geven. Vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid. Denk aan het opstellen van:

  • een participatiebeleid;
  • een participatieverordening of -leidraad;
  • een implementatieagenda of trainingsprogramma om ervoor te zorgen dat vastgesteld beleid door de ambtelijke organisatie gedragen en uitgevoerd wordt.

Eerdere succesmethodes op het gebied van bestuurskracht, bestuurlijke toekomst en kerntaken zetten wij in elk project in.

Wij doen ook onderzoek voor rekenkamers. In de afgelopen jaren deden we bij diverse gemeenten evaluatieonderzoek naar participatie. Die lessen en verbeterpunten vertalen we naar de context van uw organisatie.

Kunnen wij u helpen?

Jochem Hoogenboom

Jochem Hoogenboom

Onderzoeker en adviseur
Nicolette Ouwerling - Directeur en eigenaar

Nicolette Ouwerling

Directeur en eigenaar

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte via onze Necker nieuwsbrief. Naast de algemene nieuwsbrief delen wij ook updates specifiek voor griffiers, rekenkamers of burgemeesters. Klik op inschrijven en bepaal welk nieuws u wilt ontvangen.