Werving en selectie commissiegriffiers voor Amsterdam

De gemeente Amsterdam schakelde Necker in om de werving van nieuwe commissiegriffiers te begeleiden. Met het grote netwerk van Necker in gemeenteland zijn er twee uitstekende commissiegriffiers gevonden waardoor de griffie de beweging kan maken van een logistieke griffie naar een meer strategische griffie.


De gemeenteraad van Amsterdam telt 45 raadsleden. Dit vraagt om een breed in te zetten griffie. De griffie was voornamelijk ingericht als logistieke griffie, waarbij veel tijd werd besteed aan logistieke processen. Echter hebben verschillende ontwikkelingen ervoor gezorgd dat er meer ondersteuning wordt gevraagd. Om dit te bewerkstelligen heeft de griffie de ambitie om haar strategische rol beter op te pakken en zo een betere en bredere ondersteuning te kunnen bieden aan de raadsleden. Uitbreiding was een vereiste en Necker mocht helpen bij het vinden van de personele versterking.

Het startpunt van het werven van nieuwe medewerkers is uiteraard het opstellen van een vacaturetekst. Om deze zo scherp en herkenbaar mogelijk te maken ging onze griffie-expert in gesprek met de griffier en een HR-adviseur. In deze dialoog werden de juiste vragen gesteld en verwachtingen uitgesproken, om zo tot een scherpe en unieke vacaturetekst te komen. Wat voor type  personen moeten de nieuwe commissiegriffiers worden? Welk taken worden bij de nieuwe griffiecollega’s neergelegd? Toen de vacature naar tevredenheid was opgesteld werd deze aantrekkelijk opgemaakt en vervolgens breed uitgezet.

De vacature werd vanzelfsprekend gedeeld via de communicatiekanalen van de gemeente. Necker gebruikte haar grote netwerk in gemeenteland om de vacature zo breed mogelijk uit te zetten. LinkedIn, de mailing Griffie update: hoewel de arbeidsmarkt erg krap was – en is – zijn er veel reacties gekomen op de vacature.

Met een groot aantal kandidaten zijn door onze adviseur intakegesprekken gevoerd op basis waarvan aan de griffier een aantal potentiële kandidaten is gepresenteerd om sollicitatiegesprekken mee te voeren. Het resultaat was dat er twee uitstekende nieuwe commissiegriffiers zijn gevonden.

Marijke van de Plasse

Marijke van de Plasse

Griffie-expert / adviseur