Een nieuwe griffier voor Loon op Zand

Je griffier vertrekt, en dat is nooit op een goed moment. Loon op Zand overkwam het. Hoe vind je een goede, nieuwe griffier in deze krappe arbeidsmarkt? Het eerste contact met Necker was het startschot voor een vruchtbare en goede samenwerking. Samen met de werkgeverscommissie en de griffie  is er hard gewerkt aan het vinden van de perfecte griffier voor Loon op Zand. Met succes!


Eind 2022 nam de griffier afscheid van de gemeente Loon op Zand. Aangezien de griffiersfunctie onmisbaar is in de lokale politiek moest er direct vervanging klaarstaan. Hierop is een interim-griffier in de arm genomen. Zo kon op korte termijn de positie ingevuld worden. Om tot een duurzame oplossing te komen moest er gauw gestart worden met het werven van een vaste griffier. De voorzitter van de werkgeverscommissie nam contact op met Necker om de werving- en selectieprocedure te begeleiden.

Het traject begon met het formuleren van de ondersteuningsbehoefte: wat voor raad wil je zijn, en welke ondersteuning past daarbij? Door in gesprek te gaan met de medewerkers op de griffie en het ophalen van informatie door middel van een enquête en vervolgens verdiepingssessie met de raadsleden is er een breed gedragen en onderscheidende vacaturetekst geformuleerd. Met deze vacaturetekst onder de arm is Necker op zoek gegaan naar een nieuwe griffier voor Loon op Zand.

In overleg met de selectiecommissie is er een campagneplan opgesteld, waarna de vacature werd uitgezet in de – voor de gemeente – gebruikelijke communicatiekanalen. Necker heeft de vacature daarnaast ook uitgezet in haar eigen (griffie)netwerk op Twitter, LinkedIn, de Griffie-update-mailing en de eigen website. Zo bereikten we een groot aantal potentiële kandidaten.

Vervolgens heeft er een brievenselectie plaatsgevonden en werden de selectiegesprekken gepland. Deze gesprekken werden begeleid door onze ervaren adviseur, die de commissie voorzag van feedback en ondersteuning. Ook de griffie, de burgemeester en gemeentesecretaris spraken met de kandidaten en brachten advies uit. Na alle gesprekken werd gekozen voor de kandidaat die goed aansloot op Loon op Zand en de ambitie van de gemeenteraad. Zo had Loon op Zand, met hulp van Necker, binnen afzienbare tijd haar griffierpositie weer structureel ingevuld.

Meer weten?

Marijke van de Plasse

Marijke van de Plasse

Griffie-expert / adviseur