Beoordeling integriteitsbeleid in Noordwijk
Bouwen aan een goede basis op het gebied van integriteit

Beoordeling integriteitsbeleid in Noordwijk

Burgemeesters hebben op basis van de Gemeentewet een belangrijke taak in het bevorderen van de bestuurlijke integriteit. Toen burgemeester Wendy Verkleij in 2021 aantrad in Noordwijk, besloot zij al snel aandacht te besteden aan de integriteitszorg in de gemeente. Necker kreeg de opdracht om het integriteitsbeleid van de gemeente te beoordelen en te toetsen in hoeverre dit beleid de bestuurlijke en ambtelijke integriteit in de gemeente ondersteunt, stimuleert en borgt.

Een goed integriteitssysteem vraagt meer dan alleen een beleid, gedragscodes of protocollen. Lastiger – en belangrijker – is de inbedding in de werkwijzen en cultuur binnen een organisatie. We hebben daarom een brede inventarisatie gemaakt van hetgeen in Noordwijk aanwezig was, én de integriteitsbelevingen in de verschillende gremia.

Het uitgangspunt is: samen doen wat er nodig is, en zorgen dat de gemeente zo snel mogelijk zelf verder kan.

Na afronding van het onderzoek, hebben we een plan van aanpak in verschillende fases opgesteld, rekening houdend met het ritme en de dynamiek van de verkiezingen. In verschillende onderdelen van de agenda werkte Necker zelf mee – bij het opstellen van actueel beleid, bijvoorbeeld, bij bewustwordingssessies en bij de inventarisatie van kwetsbare functies. Ook gaven we input op het functieprofiel voor een integriteitscoördinator.

In Noordwijk kozen we er voor om al deze activiteiten met een team op te pakken. Dat paste, gegeven de verschillende opgaven, goed bij de gemeente. Een andere mogelijkheid is om een tijdelijke integriteitcoördinator van Necker deze werkzaamheden te laten coördineren en opzetten. Bijvoorbeeld in die gevallen dat er helemaal geen infrastructuur aanwezig is, kan dat een prettige start zijn. Al zal ook dan het uitgangspunt hetzelfde zijn als in Noordwijk: samen doen wat er nodig is, en zorgen dat de gemeente zo snel mogelijk zelf verder kan.

Meer weten over dit project?

Emilie Stumphius

Emilie Stumphius

Onderzoeker / adviseur / eigenaar