De allerbeste bestuurders

Besturen is een vak, bestuurder zijn in het openbaar bestuur al helemaal. Naast met interne en externe belangen hebben bestuurders ook te maken met een politieke- en mediawerkelijkheid. Welke belangen wegen bij het nemen van een besluit mee? En welke gevolgen heeft dat besluit, ook voor het persoonlijke leven?

Als bestuurder sta je in de wind. Pasklare antwoorden zijn er niet, daarvoor zijn de vraagstukken die op het bureau liggen te complex. Effectiviteit in een bestuurlijke context vraagt zoveel meer dan tegeltjeswijsheid. Het belangrijkste instrument dat u als bestuurder heeft, bent u zelf. De adviseurs van Necker helpen u graag het maximale uit uzelf te halen.

Burgemeesters

In onze overtuiging mag een goede match tussen burgemeester en gemeente niet aan het toeval worden overlaten. Het vraagt serieus werk in alle aspecten van benoeming en ontwikkeling van de loopbaan van de burgemeester. Met onze expertise en dienstverlening helpen we vertrouwenscommissies en burgemeesters verder. Meer dan 150 vertrouwenscommissies stonden wij bij in burgemeestersaangelegenheden.

De allerbeste bestuurders

Handreiking burgemeesters in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lees het hier

Mede op basis van deze ervaring hebben wij in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de nieuwe landelijke handreiking burgemeesters opgesteld en in 2020 geactualiseerd. Dit document gaat over de hele keten van benoemen, klankborden over het functioneren, herbenoemen en afscheid nemen.

College van B&W

Bestuurders worden succesvoller naar mate ze beter weten wat zij kunnen én wat niet. En een team wordt beter als de leden ervan elkaar versterken en er gezamenlijkheid heerst. Wij dragen eraan bij dat colleges het maximale uit hun gelegenheidsteam halen. Dat doen we door de vriend te zijn die de waarheid zegt. Een vriend, omdat wij decentrale bestuurders intrinsiek waarderen om hun bijdrage aan het openbaar belang. Maar zoals goede vrienden, zijn wij ook kritisch. In de klassieke zin van het woord, door in onze advisering, begeleiding en coaching aandacht te hebben voor sterktes én verbeterpunten.

Beste bestuurder-verkiezing

In samenwerking met Binnenlands Bestuur organiseren wij sinds 2014 de jaarlijkse verkiezing van de Beste Bestuurder. De doelgroep zelf maakt de selectie. Bestuurders laten weten wie zij vonden uitblinken in het voorbije jaar. En natuurlijk waarom. Want welke kwaliteiten maken een bestuurder nu de beste? Ga hiervoor naar de website van beste bestuurder.

Onze experts helpen u graag verder

Sabine van Zuydam - Onderzoeker / eigenaar

Sabine van Zuydam

Onderzoeker / adviseur / eigenaar
Jochem Hoogenboom

Jochem Hoogenboom

Onderzoeker / adviseur

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte via onze Necker nieuwsbrief. Naast de algemene nieuwsbrief delen wij ook updates specifiek voor griffiers, rekenkamers of burgemeesters. Klik op inschrijven en bepaal welk nieuws u wilt ontvangen.