Heldere verantwoording

Zonder verantwoording verliest een democratie z’n legitimiteit. Inzicht geven in de resultaten die zijn behaald en boven tafel krijgen waar wat is misgegaan; dat is wat we doen. Mét oog voor de lessen die te trekken zijn en ondersteuning van de structuren die daar een rol in spelen.

Onderzoek

Onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en een bak aan ervaring: het is de basis. Punt uit. Maar daarmee ben je er niet. Een goed onderzoek dat vervolgens in de la verdwijnt ligt daar in schoonheid te sterven. Pas bij de duiding van de uitkomsten binnen de politiek-bestuurlijke context ontstaat handelingsperspectief.

Raadsonderzoek en statenonderzoek

Een onderzoek in opdracht van een politiek orgaan vereist zorgvuldigheid. Wat de aanleiding ook is en welke belangen er ook spelen; het onderzoek moet feitelijk en helder zijn. Pas dan legt het de basis voor een debat en bieden de onderzoeksresultaten de mogelijkheid om verantwoording af te leggen. En pas dan kan er lering voor de toekomst worden getrokken. Als marktleider in raadsonderzoek beschikken we over een breed palet aan mogelijkheden. Van relatief licht onderzoek in opdracht van de raad tot het zwaarste onderzoeksinstrument, de raadsenquête ex art 155a. Ongeacht de vorm: inhoud en proces krijgen van ons evenveel aandacht.

Invulling rekenkamerfunctie

Rekenkamers zijn ingesteld om raden en Staten te ondersteunen in hun controlerende rol. En om transparantie te bieden aan de samenleving. Hoge doelen, die soms lastig realiseerbaar zijn. Een goede rekenkamer zit dicht op de volksvertegenwoordiging, toont voeling met de samenleving en heeft gezag in de organisatie. Necker geeft onafhankelijk en betrokken invulling aan 18 gemeentelijke rekenkamers.

Rekenkameronderzoek

De rekenkamer is een krachtig instrument van de raad of Staten. Of beter: dat kán dat zijn. Onze onderzoeken dragen daaraan bij. Dankzij beproefde onderzoeksvormen die de rekenkamer proactief kan inzetten, toegesneden op de lokale wensen. De systematiek van een goed rekenkameronderzoek beheersen we, de expertise op alle rekenkamerthema’s hebben we in huis. Zo komen gevoel voor context en kennis van inhoud samen.

213a-onderzoek

In opdracht van het college wordt periodiek onderzoek gedaan naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Dat staat in de Gemeentewet. Bij Necker vinden we dat een collegeonderzoek behalve evaluatief ook sterk toepassingsgericht moet zijn. Op basis van een gedegen terugblik formuleren we uitgangspunten om beleid en de toepassing ervan te verbeteren. De conclusies van het onderzoek zijn daarom een opmaat naar het formuleren van concrete aanbevelingen en verbeterstappen.

Onze experts helpen u verder

Nick Woudstra - Onderzoeker en adviseur

Nick Woudstra

Onderzoeker / adviseur
Lauryan Bakker

Lauryan Bakker

Onderzoeker / adviseur / eigenaar

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte via onze Necker nieuwsbrief. Naast de algemene nieuwsbrief delen wij ook updates specifiek voor griffiers, rekenkamers of burgemeesters. Klik op inschrijven en bepaal welk nieuws u wilt ontvangen.