Een nieuwe burgemeester

De burgemeester. Het boegbeeld van de gemeente – raad, college en organisatie. Zichtbaar, benaderbaar en aanwezig. Belangenbehartiger in regio, Den Haag of zelfs internationaal. Met recht wordt de burgemeester regelmatig ‘het schaap met vijf poten’ genoemd. Ga er maar aan staan. En: vind maar iemand die dat allemaal goed kan én bij de gemeente past.

Onze dienstverlening omtrent burgemeesters begint bij het begeleiden van de vertrouwenscommissie (in oprichting) met het opstellen van een profielschets tot en met advies over het voeren van klankbordgesprekken en de procedure omtrent herbenoeming. Alle stappen hiertussen inbegrepen.

Onze werkwijze

Meer dan 150 vertrouwenscommissies ondersteunden wij al bij het vinden van ‘hun’ nieuwe burgemeester. Het is een spannende procedure, die je als raadslid, griffier of ambtelijk ondersteuner (doorgaans) niet vaak meemaakt. Daarom is het fijn om te kunnen steunen op onze ervaring. We besteden aandacht aan de proceskant, maar zeker ook aan de onderlinge dynamiek in de vertrouwenscommissie, die gezamenlijk voor een belangrijke opdracht staat. Onze ondersteuning is opgedeeld in modules. U maakt zelf de keuze in welke fase u zich hoe laat ondersteunen door de adviseurs van Necker.

Profielschets

Het opstellen van de profielschets is de eerste belangrijke stap in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Het belang van een goede profielschets waarin scherp het karakter van de gemeente, de uitdagingen voor de nieuwe burgemeester en wat hij/zij daarvoor in huis moet hebben staat beschreven, kan niet worden onderschat. De profielschets heeft – uiteraard – een belangrijke functie bij het selecteren van geschikte kandidaten. Voor de commissie én de commissaris van de koning. Maar de schets heeft nog meer functies. Bij de klankbordgesprekken met en eventuele herbenoeming van de burgemeester wordt de profielschets er weer bij gepakt om het te hebben over hoe wensen en verwachtingen in de praktijk zijn waargemaakt. Op basis van onze ervaring zijn we in staat om in relatief korte tijd een tekst neer te leggen die commitment heeft.

Bij het opstellen van de profielschets is de inbreng van bewoners en andere maatschappelijke partijen die bij de gemeente zijn betrokken van belang. Samen met ons dochterbedrijf Citisens hebben we een methode ontwikkeld om inwoners te vragen naar hun wensen voor de toekomstige burgemeester met de Mijn Burgemeester-tool. Onderdeel van deze methode is ook het bereiken van zo veel mogelijk inwoners.

Op verzoek spelen we een rol bij het voeren van stakeholdergesprekken, bijvoorbeeld met partners die de burgemeester zeer geregeld tegenkomt in de veiligheidsdriehoek (politie, Openbaar Ministerie).

Voorbereiding gespreksrondes

In een vertrouwenscommissie zitten wellicht mensen die vanuit hun professionele achtergrond regelmatig sollicitanten ondervragen en anderen die nog nooit een dergelijk gesprek hebben gevoerd. Met onze training investeert de commissie een gelijk speelveld. We maken afspraken over proces én inhoud. Aan de orde komt onder andere wat de commissie wil weten van/over de kandidaten, welke vragen worden gesteld om daarachter te komen, wie welke vraag stelt en wat de rol van de adviseur(s) is tijdens en na afloop van het gesprek.

Aan het einde van de training voor de eerste ronde gesprekken is de mogelijkheid tot het voeren van een oefengesprek. De ‘generale repetitie’, zodat alle kandidaten een eerlijke kans krijgen.

Een nieuwe burgemeester

Case: Een nieuwe burgemeester voor Utrecht

Lees verder

Assessment

Onze samenwerking met twee gerenommeerde assessmentbureaus, gespecialiseerd in burgemeestersbenoemingen, draagt bij aan de kwaliteit van onze ondersteuning.

Klankborden en herbenoeming

De match tussen burgemeester en gemeente is niet ‘klaar’ met de benoeming. Tijdens de termijn komt het erop aan dat signalen over het functioneren ook fair en duidelijk bij de burgemeester terecht komen.

Gezien de nauwe samenwerking en onderlinge afhankelijkheid tussen raad en burgemeester is het van belang dat zij met elkaar in gesprek blijven over het functioneren, de verwachtingen, ambities en uitdagingen. Een klankbordgesprek is niet het enige moment om feedback te geven, maar wel een belangrijk en formeel gemarkeerd moment om met elkaar te reflecteren. In onze visie wordt het gesprek tussen burgemeester en fractievoorzitters gevoerd in vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Dit legt de basis voor een gesprek dat bijdraagt aan het functioneren van de burgemeester en de samenwerking met de raad.

Onze adviseurs helpen u graag verder

Sabine van Zuydam - Onderzoeker / eigenaar

Sabine van Zuydam

Onderzoeker / adviseur / eigenaar
Jochem Hoogenboom

Jochem Hoogenboom

Onderzoeker / adviseur