Coaching en ontwikkeling B&W

Bestuurders worden succesvoller naar mate ze beter weten wat zij kunnen én wat niet. En een team wordt beter als de leden ervan elkaar versterken en er gezamenlijkheid heerst. Wij dragen eraan bij dat colleges het maximale uit hun gelegenheidsteam halen. Dat doen we door de vriend te zijn die de waarheid zegt. Een vriend, omdat wij decentrale bestuurders intrinsiek waarderen om hun bijdrage aan het openbaar belang. Maar zoals goede vrienden, zijn wij ook kritisch. In de klassieke zin van het woord, door in onze advisering, begeleiding en coaching aandacht te hebben voor sterktes én verbeterpunten.

Begeleiding heidagen

Onze trainers zijn ervaren in het begeleiden van heidagen voor Colleges van gemeenten, waterschappen en provincies. Afhankelijk van uw ontwikkelopgave stellen we in overleg met u als opdrachtgever een programma samen. Dat komt altijd neer op maatwerk.

In plaats van een eenmalige interventie werken we liever aan structurele groei. Daarom werken we graag samen een groeipad uit voor een gehele bestuursperiode, waarin het team tot volle groei kan komen.

Beter samenwerken met oog voor de samenleving

  • Om het Collegeteam een krachtig bestuur te laten zijn maken we gebruik van diverse instrumenten die onze begeleiding uniek maken.
  • Om de samenwerking met inwoners slim te organiseren maken we gebruik van onze bewonersprofielen.
  • Om de teamsamenwerking en dynamiek goed in beeld te brengen vragen we deelnemers om hun bestuurdersprofiel vaststellen. Zo brengen we het gesprek en de samenwerking naar een hoger plan.

Meer weten?

Job van Meijeren

Job van Meijeren

Onderzoeker / adviseur
Coaching en ontwikkeling B&W
Case

Tweedaagse met de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch

Lees verder