Klankborden burgemeester

Voor het goed functioneren van een burgemeester is het van belang dat de burgemeester en (een afvaardiging van) de gemeenteraad regelmatig met elkaar in gesprek gaan over de wederzijdse verwachtingen, ambities en uitdagingen.

Het klankbordgesprek is een belangrijk instrument om gezamenlijk ‘in conditie te blijven’ en om overeenstemming over wensen en verwachtingen te behouden.

Sabine van Zuydam

Een klankbordgesprek is niet het enige moment om feedback te geven, maar wel een belangrijk en formeel gemarkeerd moment om met elkaar te reflecteren. In onze visie wordt het gesprek tussen burgemeester en (een afvaardiging van) de raad gevoerd in vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Dit legt de basis voor een gesprek dat bijdraagt aan het functioneren van de burgemeester en de samenwerking met de raad.

Voor goede klankbordgesprekken gelden in onze visie de volgende randvoorwaarden:

  • Klankbordgesprekken zijn tweezijdig, maar de raad neemt verantwoordelijkheid voor een goede sfeer en richting in het gesprek.
  • Doelgericht, op een waardering en duiding van verzamelde informatie.
  • Een transparante en duidelijke werkwijze.
  • Het gehele functioneren van de burgemeester als onderwerp van gesprek.

Onze adviseurs ondersteunen u bij het voeren van effectieve en vruchtbare klankbordgesprekken. Wij verzorgen bijvoorbeeld trainingen over gespreksvoering en randvoorwaarden voor een goed gesprek.

Kom in contact

Sabine van Zuydam - Onderzoeker / eigenaar

Sabine van Zuydam

Onderzoeker / adviseur / eigenaar
Jochem Hoogenboom

Jochem Hoogenboom

Onderzoeker / adviseur