Sabine van Zuydam - Onderzoeker / eigenaar
Onderzoeker / adviseur / eigenaar

Sabine van Zuydam

Sabine is onderzoeker, adviseur en eigenaar van Necker. Zij is gespecialiseerd in burgemeestersbenoemingen en politiek-bestuurlijk leiderschap. Sabine heeft reeds meer dan 50 vertrouwenscommissies in Nederland getraind, waaronder de vertrouwenscommissies of klankbordcommissies van de gemeenten Heemstede, Den Helder, Baarn en Bunschoten.

Als trainer vertaalt Sabine haar kennis over het burgemeestersambt en naar praktische handvatten. Zij is een ervaren adviseur van gemeenten bij complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken. Ze leidt opdrachten variërend van risicoanalyses integriteit voor kandidaat-bestuurders en incidentenonderzoek bij vermoedens van integriteitschendingen, tot het actualiseren van de handreiking burgemeesters van het ministerie van BZK in overleg met beroeps- en belangenverenigingen en de evaluatie van het bestuurlijk stelsel van de gemeente Amsterdam.

Sabine publiceerde onder andere de boeken:

  • De ambtsketen veroverd! – editie Necker – De eerste tien vrouwelijke burgemeesters in Nederland – inclusief analyses en spiegelinterviews met vrouwelijke burgemeesters van nu (2022)
  • Burgemeester ben je – En je kunt het ook worden (2021)
  • Vertrouwen in Besturen (2021).