Participatie en communicatie

Inrichting participatietrajecten

Aan de slag met participatie op een specifiek onderwerp of project maar er is niet voldoende capaciteit, kennis en/of ervaring in huis? Dan kunnen we u ondersteunen bij het inrichten van het participatietraject. Afhankelijk van de behoefte ontzorgen we het proces vanaf de planvorming tot aan het startpunt óf werken we hierin samen met de ambtelijke organisatie.

Bij de inrichting van participatietrajecten zetten wij onze ruime ervaring in. We passen lessen die we van eerdere ervaringen hebben geleerd toe in uw praktijk. Wellicht wilt u een participatie-instrument inzetten dat nieuw is voor uw organisatie. Ook in zo’n situatie kunt u ons betrekken bij de inrichting van het participatieproces.

Uitvoering van participatie

Participatie doe je er niet ‘even bij’. Om een participatieproces te doorlopen met een uitkomst waar je iets mee kunt, is zorgvuldigheid en expertise nodig. Wij ontzorgen u volledig op de uitvoering van een participatietraject. Wij organiseren regelmatig bewoners-, inspraak- of stakeholderbijeenkomsten, hebben medewerkers die getraind zijn in het leiden hiervan en zorgen voor verslaglegging.

Strategisch (communicatie)advies

Het kan zijn dat er een vraagstuk op het snijvlak van participatie en communicatie op uw pad komt waar u externe expertise voor nodig heeft. Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij adviseren bestuurders, collegeleden, gemeenteraadsleden en ambtenaren over complexe opgaven.

Een participatie- of communicatievraagstuk?

Jochem Hoogenboom

Jochem Hoogenboom

Onderzoeker / adviseur
Participatie
Case

Eerst participatie, dan pas een plan! Een nieuw centrum voor Zuidlaren

Lees verder