Emilie Stumphius
Onderzoeker / adviseur / eigenaar

Emilie Stumphius

Emilie Stumphius is algemeen directeur van Necker. Zij is jurist en bestuurskundige. Emilie heeft uitgebreide ervaring waar het gaat om complex onderzoeks- en advieswerk in het lokaal openbaar bestuur. De afgelopen jaren vormden heldere verantwoording en integriteit de rode draad in haar werkzaamheden voor burgemeesters, colleges en gemeenteraden. Binnen Necker gaf ze eerder leiding aan het onderzoeks- en adviesteam en was ze eindverantwoordelijk voor de dienstverlening op het onderwerp integriteit.