Emilie Stumphius
Onderzoeker / adviseur / eigenaar

Emilie Stumphius

Emilie is een ervaren projectleider en manager van het onderzoeksteam bij Necker. De afgelopen 5 jaar heeft zij zich gespecialiseerd in het thema integriteit. Zo voerde zij risicoanalyses uit van tientallen wethouders, was zij betrokken bij het opstellen van handreikingen over integriteit in opdracht van het ministerie van BZK en onderzocht zij mogelijke integriteitsschendingen in het handelen van bestuurders en ambtenaren. Dankzij haar onderzoekservaring is Emilie bedreven in alle facetten van het integriteitsonderzoek. Ook voerde Emilie tientallen rekenkameronderzoeken uit naar uiteenlopende thema’s, waaronder onderzoeken naar overheidsparticipatie, inkoop en dienstverlening.

Emilie kan snel schakelen, werkt gestructureerd, is sterk in samenwerken en draagt enthousiasme uit. Opdrachtgevers waarderen Emilie om haar dossierkennis en scherpe analyses, gecombineerd met een groot samenwerkend vermogen en heldere communicatie. Als jurist én bestuurskundige is zij goed bekend met de juridische kaders die voor integriteitsonderzoek relevant zijn en doorziet zij de politiek-bestuurlijke context waarbinnen integriteitsvraagstukken zich afspelen.