De Griffiemonitor 2023

Rapport van de Griffiemonitor 2023

Landelijk onderzoek naar de organisatie en ambities van griffies in Nederland.

Waarom dit onderzoek?

In maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats, waarna
de nieuw geïnstalleerde raadsleden vol energie en ideeën aan hun
termijn begonnen. Om deze ambities te verwezenlijken, leunen
gemeenteraden sterk op de ondersteuning en het advies van griffies.
Gezien de toenemende hoeveelheid en complexiteit van onderwerpen
waarmee gemeenten te maken krijgen, wordt de roep om griffies te
versterken de afgelopen jaren dan ook steeds sterker. Tegelijkertijd
klinken de geluiden steeds sterker dat de werkdruk op griffies te hoog is
en de capaciteit en kwaliteit onder druk staat.

Om deze ontwikkeling te onderzoeken en in kaart te brengen, heeft
Necker begin 2023 de Griffiemonitor uitgezet onder alle griffiers in
Nederland. De Griffiemonitor is een initiatief van Necker dat jaarlijks
wordt herhaald en de stand van griffies in Nederland in beeld
brengt. Daarbij wordt ingezoomd op formaties en fte die griffies tot
hun beschikking hebben, de werkdruk en de aandachtsgebieden
en werkzaamheden waar griffies hun tijd aan besteden en zouden
willen besteden. Welke ambities hebben griffies en kunnen zij deze
verwezenlijken? Welke factoren belemmeren of helpen hen hierbij en
spelen zaken als regio of gemeentegrootte een rol?

Lees het in het rapport!

De Griffiemonitor is een initiatief van Necker dat jaarlijks wordt herhaald en de stand van griffies in Nederland in beeld brengt.

Meer weten over het onderzoek?

Marijke van de Plasse

Marijke van de Plasse

Griffie-expert / adviseur