Raads- en Statenonderzoek

Een onderzoek in opdracht van een politiek orgaan vereist zorgvuldigheid. Wat de aanleiding ook is en welke belangen er ook spelen; het onderzoek moet feitelijk en helder zijn. Pas dan legt het de basis voor een debat en bieden de onderzoeksresultaten de mogelijkheid om verantwoording af te leggen. En pas dan kan er lering voor de toekomst worden getrokken.

Necker beschikt over jarenlange ervaring in dit type onderzoek. Ook weten we hoe belangrijk het is de raads- of statenleden in de onderzoekscommissie te betrekken bij de inhoud en het proces. Bij de inrichting van het onderzoeksproces houden we daar rekening mee.


Ongeacht de vorm: inhoud en proces krijgen van ons evenveel aandacht.


Resultaten met handelingsperspectief

Een stroeve samenwerkingsrelatie met een externe partij, grove overschrijdingen bij grote projecten? Wat de aanleiding ook is en welke belangen er ook spelen, het onderzoek moet feitelijk en helder zijn. Pas dan legt het de basis voor een debat en bieden de onderzoeksresultaten de mogelijkheid om bestuurlijke, maatschappelijke en publieke verantwoording af te leggen. En pas dan kan er lering voor de toekomst worden getrokken. Dat handelingsperspectief is een belangrijk kenmerk van onze aanpak.

Meer weten?

Lauryan Bakker

Lauryan Bakker

Onderzoeker / adviseur / eigenaar