Lauryan Bakker
Onderzoeker / adviseur / eigenaar

Lauryan Bakker

Lauryan is mede-eigenaar van Necker en leidinggevende van het team Integriteit. Haar werk richt zich op opdrachten in een politiek-bestuurlijk gevoelige context; van onderzoek naar vermeende integriteitsschendingen tot het opstellen van feitencomplexen naar aanleiding van maatschappelijke incidenten. Met gevoel voor het spectrum aan rollen, verantwoordelijkheden en belangen en met respect en onpartijdigheid richting gesprekspartners, draagt zij bij aan een breed draagvlak voor het onderzoek en een handelingsperspectief voor de opdrachtgever.

Lauryan is al zeker vijftien jaar actief op het gebied van rekenkamers. Zij heeft ervaring met alle aspecten van het rekenkamerwerk en heeft een scherp oog voor het speelveld waarin de rekenkamer zich bevindt en voor wat er nodig is om maximale impact te hebben op de organisatie, het college en bovenal de gemeenteraad en de inwoners. Lauryan is daarnaast accounthouder voor de directeurschappen en onderhoudt het contact met onze opdrachtgevers over de zakelijke kant van de samenwerking en werkt samen met directeuren en ondersteuners aan de kwaliteit van onze dienstverlening.