Beleidsevaluatie

Maatregelen, programma’s, plannen en projecten alleen, leiden niet tot resultaat. Gerichte uitvoering wel. Maar hoe krijgt een organisatie dat voor elkaar? En waar kan het beter?

Om dit te toetsen, hebben wij heldere criteria ontwikkeld. Die zijn gebaseerd op onze ervaring in het openbaar bestuur én onze kennis van parkeren, het sociaal domein, het fysieke domein, afvalinzameling, subsidies, veiligheid, programmatisch- en projectmatig werken en verbonden partijen. We hebben onze eigen digitale enquête tool die privacy van gegevens waarborgt.

Interesse in een beleidsevaluatie?

Lauryan Bakker

Lauryan Bakker

Onderzoeker / adviseur / eigenaar