Beleidsevaluatie

Maatregelen, programma’s, plannen en projecten alleen, leiden niet tot resultaat. Gerichte uitvoering wel. Maar hoe krijgt een organisatie dat voor elkaar? En waar kan het beter? Een zorgvuldig evaluatieonderzoek is een geschikt middel om dit te achterhalen.

Necker voert evaluatieonderzoeken uit voor gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en verschillende publieke organisaties. Necker beschikt over een team van zeer ervaren onderzoekers die evaluaties hebben uitgevoerd. Dit team staat onder leiding van Lauryan Bakker. Lauryan is al ruim 15 jaar verbonden aan Necker en is onderzoeksadviseur voor al ons politiek-bestuurlijk onderzoek.

Gericht op diverse domeinen

Op basis van onze ervaringen in het openbaar bestuur en onze kennis hebben wij heldere objectieve criteria ontwikkeld. Dankzij die ervaring hebben wij kennis van het sociaal domein, het fysieke domein, integriteit, participatie, subsidies, veiligheid, programmatisch- en projectmatig werken en verbonden partijen. Daarbij richten wij ons niet in de analyse alleen op de politiek-bestuurlijke component van het evaluatieonderzoek, óók het organisatieperspectief staat centraal.

Onderzoeksmethoden

In onze evaluatieonderzoeken maken we vaak gebruik van een reconstructie. Om lessen voor de toekomst te kunnen trekken, is het allereerst van belang om te achterhalen wat en op welke manier heeft plaatsgevonden. Daarna gaat het erom om te onderzoeken waarom dit zo is gegaan. Op deze manier komen wij tot lessen met meerwaarde. Kortom, reconstrueren en duiden komt voor leren. Om te reconstrueren maken wij gebruik van diverse onderzoeksmethoden, zoals bijvoorbeeld het analyseren van het desbetreffende dossier en het interviewen van zowel intern als extern betrokkenen. Onze bevindingen leveren wij op in een rapport en komen we graag presenteren.

Een goede voorbereiding van complex evaluatieonderzoek is het halve werk. We starten daarom met oriënterende gesprekken en een verkennend documentonderzoek om de casus goed te kunnen doorgronden. Op basis van deze bevindingen kunnen we verdiepende interviews uitvoeren en ons verder verdiepen in het dossier. We hebben onze eigen digitale enquête tool die privacy van gegevens waarborgt. Daarnaast maken we gebruik van een beveiligde portal, zodat gegevens gemakkelijk en veilig uitgewisseld kunnen worden. Tijdens het gehele proces staat de communicatie met u voorop, zodat de voortgang van het onderzoek bij iedereen bekend is.   

Kortom, met de bevindingen van een evaluatieonderzoek kan de organisatie aan de slag met de gerichte uitvoering.

Wilt u meer informatie?

Nick Woudstra - Onderzoeker en adviseur

Nick Woudstra

Onderzoeker / adviseur