Marcel Boogers
Onderzoeker

Marcel Boogers

Prof. dr. Marcel Boogers is onderzoeker bij Necker, waar hij zich bezighoudt met onderzoek en advies op het gebied van lokale en regionale democratie. Hij heeft bijzondere aandacht voor de democratische vraagstukken die spelen bij complexe besluitvormingsprocessen, zoals bij de energietransitie. Marcel is tevens hoogleraar Democratie en Transitie bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij onder andere bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde en hoofdredacteur van het tijdschrift Bestuurswetenschappen. Daarvoor was hij verbonden aan de Universiteit Twente, de Universiteit van Tilburg, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Maastricht. Hij was recentelijk betrokken bij onderzoek naar de lage opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en bij het Lokaal Kiezersonderzoek 2022 (in samenwerking met USBO en het SCP).

Publicaties

  • Boogers M. (2023). Van Kluitjesvoetbal tot samenspel: hoe in het lokaal bestuur wordt samengewerkt en hoe dat beter kan. Necker. Bestel het boek hier.
  • KRO/NCRV Pointer: Zo 28 mei 22:20 – Geld of klimaat? Wat te doen met afvalwater uit de olie-industrie? In het Drentse oliedorp Schoonebeek zorgt die vraag voor verdeeldheid. Heeft deze kleine gemeenschap iets te kiezen? Bekijk de aflevering hier.
  • Prof. dr. Marcel Boogers, dr. Sabine van Zuydam, Nick Woudstra MSc., Job van Meijeren (2023). Beelden van bestuurscultuur. Paper gepresenteerd op het politicologenetmaal van de NKWP en de VPW, 1 en 2 juni 2023, Leuven. Download het rapport.
  • Boogers, M. (2023). Lokalo’s in de gemeenteraad: doen ze het anders? Bestuurswetenschappen (77) 1, pg. 12-18. Het artikel is alleen voor abonnementhouders beschikbaar bij Boom Bestuurskunde uitgave Bestuurswetenschappen (via deze link).