Marcel Boogers
Onderzoeker

Marcel Boogers

Prof. dr. Marcel Boogers is onderzoeker bij Necker, waar hij zich bezighoudt met onderzoek en advies op het gebied van lokale en regionale democratie. Hij heeft bijzondere aandacht voor de democratische vraagstukken die spelen bij complexe besluitvormingsprocessen, zoals bij de energietransitie. Marcel is tevens hoogleraar Democratie en Transitie bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij onder andere bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde en hoofdredacteur van het tijdschrift Bestuurswetenschappen. Daarvoor was hij verbonden aan de Universiteit Twente, de Universiteit van Tilburg, Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Maastricht. Hij was recentelijk betrokken bij onderzoek naar de lage opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en bij het Lokaal Kiezersonderzoek 2022 (in samenwerking met USBO en het SCP).

Wetenschappelijke publicaties

  • Boogers, M., Tops, P., Van Ostaaijen, J., & Vuijk, R. (2024). Veranderingen in positie en functioneren: haalt de wethouder 2054? In: P. Tops, M. Boogers, J. Van Ostaaijen, & R. Vuijk (Eds.), De Wethouder: veranderingen in positie en functioneren, (pp. 401-412). Boom uitgevers.
  • Boogers, M. (2024). De wethouder als regionaal bestuurder. In: P. Tops, M. Boogers, J. Van Ostaaijen, & R. Vuijk (Eds.), De Wethouder: veranderingen in positie en functioneren (pp. 247-256). Boom uitgevers.
  • Boogers, M. (2024). Wethouders en bestuursculturen. In: P. Tops, M. Boogers, J. Van Ostaaijen, & R. Vuijk (Eds.), De wethouder: veranderingen in positie en functioneren (pp. 153-167). Boom uitgevers.
  • Tops, P., Boogers, M., Van Ostaaijen, J., & Vuijk, R. (2024). De wethouder: Van politiek leider naar projectbestuurder. In: P. Tops, M. Boogers, J. Van Ostaaijen, & R. Vuijk (Eds.), De wethouder: veranderingen in positie en functioneren (pp. 19-27). Boom uitgevers.
  • Boogers, M. (2024). Het lokaal en binnenlands bestuur is van ons allemaal: wat Nederland kan leren van Vlaanderen. Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement 20 (1) , pg. 17-20. Download de publicatie.
  • Boogers, M. (2023). Lokalo’s in de gemeenteraad: doen ze het anders? Bestuurswetenschappen (77) 1, pg. 12-18. Het artikel is alleen voor abonnementhouders beschikbaar bij Boom Bestuurskunde uitgave Bestuurswetenschappen (via deze link).