Bestuurskrachtonderzoek en toekomstverkenning

De druk op gemeenten is door decentralisaties fors toegenomen. In toenemende mate zie we de vragen ontstaan over de toekomst van de gemeente of een ambtelijke samenwerking. Hoe verder? Wat zijn de wensen van het bestuur en wat zijn de wensen van de inwoners? 

Een bestuurskrachtonderzoek en een toekomstverkenning kunnen een uitkomst zijn.
Necker ontwikkelde een unieke aanpak voor bestuurskrachtonderzoek waarbij de raad aan het stuur blijft en richting geeft aan de toekomst van de gemeente.

Onze visie

Een onderzoek naar toekomstscenario’s voor een gemeente kan nooit alleen van achter een bureau tot stand komen. Het is namelijk niet alleen een rationeel vraagstuk, maar gaat ook over de belangen, wensen en oordelen van alle betrokkenen in het bestuur en in de samenleving. Daarom is het cruciaal dat zowel bestuur als samenleving onderdeel zijn van het proces waarmee de toekomstscenario’s worden ontwikkeld. Pas dan kan een stip op de horizon ontstaan.

Bij Necker vinden wij het essentieel dat naast de wensen van het bestuur ook de wensen van de samenleving helder in kaart worden gebracht. Dit doen wij met een toegepast instrumentarium in samenwerking met Citisens, zowel kwalitatief als kwantitatief. We beschikken over de kennis, vaardigheden, en ervaring om adequaat inwonersonderzoek te doen en dat grootschalig op te zetten met een doelgerichte campagne. Zo brengen we zowel bestuurskracht als samenlevingskracht in beeld.

Omdat een bestuurskrachtonderzoek en een toekomstverkenning een gevoelige snaar kunnen raken, is heldere communicatie van groot belang. Wij helpen met het schetsen van een helder en transparant proces en denken mee over de beste manier om intern en extern te communiceren over het onderzoek.

Aan de slag?

De eerste stap is het voeren van een verkenningsafspraak. Maak een afspraak met onze adviseur.

Meer weten?

Job van Meijeren

Job van Meijeren

Onderzoeker / adviseur