Bestuurscultuur

Het woord ‘bestuurscultuur’ valt vaak deze dagen, maar wat is het, hoe weet u met welke bestuurscultuur u te maken heeft en hoe is deze te veranderen? Daarvoor is het belangrijk om te weten welke typen bestuurscultuur er zijn. Wij deden hier onderzoek naar in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Met de uitkomsten van het onderzoek in de hand hebben we praktijkervaring opgedaan in provincies, gemeenten en waterschappen. Ons bureau heeft hierdoor unieke kennis en ervaring in het begeleiden van gespreksbijeenkomsten van de volksvertegenwoordiging, het dagelijks bestuur en de organisatie over de beelden van de lokale bestuurscultuur.

Het resultaat is meer begrip voor elkaar en een verbetering van de onderlinge samenwerking. Dit resulteert in een evenwichtige bestuurscultuur en gezond samenspel.

Inzicht in uw beeld van de lokale bestuurscultuur

Op basis van ons wetenschappelijk onderzoek hebben we een tool ontwikkeld waarmee u eenvoudig inzicht kunt krijgen in uw beeld van de lokale bestuurscultuur. Stel zelf uw beeld samen via de vragenlijst.

Onze aanpak

Voor gemeenten, provincies en waterschappen die aan de slag willen met de lokale bestuurscultuur is Necker de partner. Onze aanpak ziet er als volgt uit:

  • Met een onderzoek onder alle deelnemers aan het politiek-bestuurlijk-ambtelijk samenspel brengen we de beelden van de lokale bestuurscultuur in kaart.
  • We voeren in een werkconferentie het gesprek over de uitkomsten van dit onderzoek.

De vervolgstappen bepalen we altijd in overleg. Soms is alleen het gesprek over ervaringen binnen de bestuurscultuur al een mijlpaal. Soms ontwikkelen we ook een set van waarden waarbinnen het samenspel veiliger kan plaatsvinden. In veel gevallen stellen we een agenda op om concreet met een aantal bevindingen aan de slag te gaan.

Interesse? Neem contact op met onze experts

Job van Meijeren

Job van Meijeren

Onderzoeker / adviseur
Marcel Boogers

Marcel Boogers

Onderzoeker

Meer weten?

Lees meer over het onderzoek en de resultaten op onze casepagina.

Bestuurscultuur
Case

Onderzoek: Beelden van bestuurscultuur

Drie bestuurscultuurtypen in gemeenten en provincies zijn in kaart gebracht: Gemeenschapscultuur, Arenacultuur en Debatcultuur. We deden onderzoek onder meer dan 1000 respondenten in gemeenten en provincies.

Lees meer

Aflevering gemist?

Kijk ook het webinar terug dat Marcel Boogers, Tjitske Kuipers en Job van Meijeren gaven over dit thema op 23 maart 2023.