Combineren van Necker-functie met academisch werk

Verschillende medewerkers en een eigenaar van Necker en Citisens zijn verbonden aan een universiteit, bijvoorbeeld als hoogleraar of als onderzoeker. Ook werken we geregeld samen met andere wetenschappelijke medewerkers van de universiteit. Op deze pagina leest u hoe wij daar mee omgaan.

Necker heeft tevens een leerstoel ingesteld aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht, de leerstoel Democratie en Transitie. De leerstoel wordt bekleed door Prof. dr. Marcel Boogers, die in dienst is bij Necker. De benoeming van Marcel Boogers volgde op de procedure die de Universiteit Utrecht hiervoor hanteert. Recente wetenschappelijke publicaties en optredens van Marcel zijn op deze pagina te vinden.

Onafhankelijkheid wetenschappelijk onderzoek gewaarborgd

Wetenschappelijk onderzoek dient onafhankelijk plaats te vinden. Necker en Citisens hebben geen invloed op het onderwerp en de inhoud van wetenschappelijke publicaties van hun medewerkers. Necker en Citisens streven die invloed niet na, en de betreffende medewerkers waken zelf voor enige beĆÆnvloeding.

Transparantie

Medewerkers van Necker en Citisens die tevens verbonden zijn aan een universiteit, zijn transparant over hun verbinding met Necker. Bij presentaties en publicaties benoemen zij dat (ook) Necker of Citisens werkgever is. Hoewel de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk werk van deze medewerkers is geborgd, is de verbinding met ons bureau een gegeven. Daarom vinden we het van belang dat deze verbinding expliciet zichtbaar is en genoemd wordt.

Werken volgens de normen van wetenschappelijke integriteit

In hun wetenschappelijke werkzaamheden dienen wetenschappers zich te houden aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit en eventuele gedragscodes van hun universiteit. De verbinding met Necker en/of Citisens doet hier niets aan af.

Samenwerking met andere wetenschappelijk medewerkers

Wij werken samen met externe wetenschappelijke medewerkers van universiteiten en hogescholen op een bepaald onderwerp als dat bijdraagt aan de kwaliteit van onze werkzaamheden. We respecteren het autonome karakter van de inbreng van wetenschappers in dergelijke opdrachten.