5 sleutels voor een goed klankbordgesprek

Dat het goed is om jaarlijks een klankbordgesprek met de burgemeester te voeren, is geen nieuws. Maar waar we vaak vragen over krijgen is hoe je een goed klankbordgesprek voert dat recht dat aan ieders rol en positie.

Daarom heeft onze collega, expert en eindverantwoordelijk adviseur vertrouwenscommissies dr. Sabine van Zuydam samen met adviseur Jochem Hoogenboom een video opgenomen waarin ze vijf sleutels voor een goed klankbordgesprek uit de doeken doen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de agenda en voorbereiding van het gesprek, de gespreksvoering in het daadwerkelijke klankbordgesprek en de verslaglegging. U kunt deze video hieronder gratis bekijken.

Liever rechtstreeks contact?

Sabine van Zuydam - Onderzoeker / eigenaar

Sabine van Zuydam

Onderzoeker / adviseur / eigenaar