#14 | Zoveel raden, zoveel vergadermodellen: hoe kom je als raad aan het stuur? 

Webinar Griffie-Update Live

Donderdag 26 januari 11:00 uur 

We beginnen 2023 met een nieuwe editie van de Griffie-Update Live. Tijdens deze 14e editie spreekt Marijke van de Plasse met Michelle van Arensbergen (griffier van Mook en Middelaar) en Ruurd Palstra (griffier van Velsen) over de sturende rol van de raad en hoe je daarvoor je vergadermodel kunt benutten. Wat is daarbij de rol van raadsleden en van collegeleden? En op welke manier kan je als griffie(r) de raad goed ondersteunen?

Kijk hier terug