Gemeenteraadsverkiezingen 2022: integriteit

Griffie-Update Live #9

Donderdag 16 september 11:00 uur

Tijdens de negende editie van de Griffie-Update Live zoomt Marijke van de Plasse samen met haar gasten Emilie Stumphius (integriteit-expert bij Necker van Naem), Peter Peeters (griffier Brunssum) en Marloes Laurenssen (griffier Nuenen) verder in op het tweede thema rondom de gemeenteraadsverkiezingen: integriteit. Centraal tijdens deze Griffie-Update Live staat het Wetsvoorstel Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. Deze wet, die van kracht moet worden voor de verkiezingen van maart 2022, regelt onder andere dat de risicoanalyse integriteit voor wethouders verplicht wordt. De raad komt aan het stuur te zitten: in een verordening legt de raad vast wat er onderzocht wordt, de raad kiest de uitvoerder en de conclusies en beheersmaatregelen worden openbaar. De voorgestelde wijziging vereist niet alleen actie van griffie(r)s, maar leidt ook tot een hoop vragen: van twijfels over de praktische haalbaarheid tot inhoudelijke vraagstukken voor burgemeesters en griffiers.