Gemeenteraadsverkiezingen 2022: de Kick-off

Griffie-Update Live #7

Donderdag 22 april 11:00 uur

Tijdens de zevende editie van de Griffie-Update Live spreekt Marijke van de Plasse over alles waar je als griffie mee te maken krijgt rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Van nadenken over opkomstbevordering en het thema integriteit voorafgaand aan de verkiezingen tot inwerkprogramma’s en je rol en positie als griffie tijdens de coalitieonderhandelingen na afloop van de verkiezingen. Tijdens Griffie-Update Live #7 op donderdag 22 april trappen we af. We bespreken welke thema’s voor de griffie van belang zijn in aanloop naar en vlak na de gemeenteraadsverkiezingen en staan vast kort stil bij drie daarvan. We spreken met Peter Peeters (griffier Brunssum) over op welke wijze integriteit een rol speelt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, Pascal van Corbach (griffier Aa en Hunze) geeft vast een aantal tips voor opkomstbevorderende activiteiten en we spreken Marit de Porto (griffier Texel) over welke rol je als griffie wel en niet kan spelen tijdens de coalitieonderhandelingen.

Kijk hier terug