Normen voor griffieondersteuning: ja of nee?

Griffie-Update Live #6

Donderdag 25 februari 11:00 uur

Tijdens de zesde editie van de Griffie-Update Live spreekt Marijke van de Plasse over de wenselijkheid van normen voor griffieondersteuning. In het rapport ‘Goede ondersteuning, sterke democratie’ constateert de Raad voor het Openbaar Bestuur dat raadswerk steeds complexer wordt, terwijl instrumenten voor ondersteuning niet voldoende benut worden. Concreet adviseert de ROB het vastleggen van normen voor griffieondersteuning om de onafhankelijke positie van de griffier te verankeren en te versterken. Tijdens deze Griffie-Update Live voeren we hierover het gesprek. Herkennen wij de problemen die de ROB schetst? Is het vastleggen van normen voor griffieondersteuning hiervoor dan een goede oplossing? En: zijn er misschien nog andere oplossingsrichtingen denkbaar? We horen van de Raad voor het Openbaar Bestuur zelf en stellen deze en andere vragen aan onze gasten: Ben Nijman (voormalig griffier Zaanstad) en Geertje de Schipper (griffier Hoeksche Waard). 

Kijk hier terug