Terug naar de raadzaal: feit of fictie?

Griffie-Update Live #2

20 mei 2020

Tijdens de tweede editie van Griffie-Update Live gaat Marijke van de Plasse in gesprek met Felix van Beek (griffier Alkmaar) en Onno Rijkens (griffier Delfzijl) over de roep om de teruggang naar de raadzaal, die steeds harder lijkt te klinken. Hoe organiseer je een fysieke raadsvergadering binnen de coronamaatregelen? Wat mag en kan, wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende manieren waarop je fysiek kan vergaderen binnen de geldende richtlijnen en wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van een dergelijke vergadering?

Kijk hier terug