Adviseur en onderzoeker

Sabine van Zuydam

Door Sabine geschreven artikelen:

Betrokken Samenleving

Opkomst bij verkiezingen, Daar zit potentie in!

Bij gemeenteraadsverkiezingen kunnen we de opkomst voor een gemeente redelijk voorspellen, maar voor buurten en wijken weten we veel te weinig. Daar is onderzoek voor nodig. 

Lees meer...

De allerbeste bestuurders

Bestuurders en volksvertegenwoordigers in contact met inwoners

Bestuurders en volksvertegenwoordigers in contact met inwoners

Lees meer...

De allerbeste bestuurders

Bestuurders in de digitale democratie

Besturen in de digitale democratie is niet meer weg te denken. Maar wat vraagt dat van bestuurders? En in hoeverre is dat anders dan eerder? 

Lees meer...

Betrokken Samenleving

Evaluatie bestuurlijk stelsel Amsterdam afgerond

In opdracht van de gemeente Amsterdam onderzochten we samen met Tilburg University en dochteronderneming Citisens de werking van het bestuurlijk stelsel van Amsterdam.

Lees meer...

De allerbeste bestuurders

Genomineerden Beste Bestuurder 2020 bekend: wat valt op?

Wie wordt de Beste lokale bestuurder van 2020? Lees hier wat opvalt!

Lees meer...

De allerbeste bestuurders

Beste Bestuurder 2020: wat is er nieuw?

Ook in 2020 gaan we weer op zoek naar de beste bestuurder. Dit jaar in een andere vorm dan u gewend bent.

Lees meer...

De allerbeste bestuurders

De gemeenteraad kíest de burgemeester

Met de voordracht van Jan van Zanen als burgemeester van Den Haag staat ook de manier waarop een benoemingsprocedure werkt weer volop in de belangstelling.

Lees meer...

De allerbeste bestuurders

Hoeder van de raad of functie zonder inhoud?

Ten tijde van de dualisering waren er hoge verwachtingen voor de rol van vicevoorzitter van de gemeenteraad, maar aan deze verwachtingen is niet voldaan.

Lees meer...

De allerbeste bestuurders

Ambtenaren waarderen andere eigenschappen dan bestuurders

De 3 belangrijkste inzichten uit de Beste Bestuurder verkiezing van 2019. Over daadkracht, betrokkenheid én geloofwaardigheid. 

Lees meer...

De allerbeste bestuurders

Het verwerven en behouden van geloofwaardigheid

Geloofwaardigheid speelt een essentiële rol als het gaat om steun voor  democratie als bestuursvorm. Want zonder geloofwaardigheid is het behalen van resultaat onmogelijk.

Lees meer...

De allerbeste bestuurders

Ons vertrouwen in politici en bestuurders

Ongeveer de helft van de Nederlanders stelt dat politici zakkenvullers zijn en zo’n 70% vindt politici onbetrouwbaar en onbekwaam.

Lees meer...