Training en bewustwording

Een open gesprek over integriteit

Integriteit vraagt oefening. De beschikbare regels en afspraken geven niet overal antwoord op en dilemma’s zijn zelden zwart-wit. Door met elkaar de dagelijkse dilemma’s te bespreken, elkaar kritisch te bevragen en tijd te maken voor het thema integriteit, kom je verder. Er ontstaat een gedeeld begrip en een gedeeld normenkader. Zeker voor publieke organisaties waar de onderliggende waarden van integriteit zo van belang zijn, is bewustwording een continu proces.

Stok achter de deur

Tegelijkertijd ervaart iedereen dat andere zaken de aandacht vragen. Onze trainingen en bewustwordingstrajecten zijn laagdrempelig en effectief. Ook op een drukke werkdag zetten wij u stil bij de dilemma’s die u elke dag ervaart – en bij de vraag hoe u bijdraagt aan een integere overheid.

Gedeelde verantwoordelijkheid

In onze trajecten is altijd aandacht voor de samenwerking tussen politici, bestuur en organisatie. Zowel bestuurders als ambtenaren hebben er baat bij zich te kunnen verplaatsen in de rol van andere spelers en dilemma’s met elkaar te kunnen bespreken. Iedere organisatie is hierbij zo sterk als de zwakste schakel. Een integer bestuur kan niet zonder professionele ambtelijk organisatie, en vice versa. Dat werkt alleen als iedereen er de schouders onder zet.

Wat gaan we dan doen?

We zorgen altijd voor een training(s)programma dat aansluit bij uw wensen en dat bijdraagt aan bewustwording en structurele aandacht voor integriteit.

Samen gaan we in gesprek over de lokale context. In de ene gemeente is er ter voorbereiding op de trainingen nog veel nodig op het gebied van visievorming, instructie aan de leidinggevenden of inventarisatie van behoeftes. In andere gevallen is de vraag al heel concreet en komen we bijvoorbeeld langs voor een avond over integriteit met de gemeenteraad.

Welke training er ook bij uw organisatie past, we maken altijd samen een programma. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? We gaan er graag over in gesprek.

Neem contact met ons op

Christan Schut - Onderzoeker

Christan Schut

Onderzoeker / adviseur
Emilie Stumphius

Emilie Stumphius

Onderzoeker / adviseur / eigenaar