Protocollen en gedragscodes

Vooraf vastleggen voorkomt achteraf repareren. In beleid en protocollen wordt vastgelegd wat de basisafspraken zijn op het gebied van integriteit. Dat voorkomt onduidelijkheid voor iedereen die met integriteitsdilemma’s te maken krijgt.

Eigen regels

Het hebben van een integriteitsbeleid voor de organisatie en een gedragscode voor de raadsleden en wethouders is wettelijk verplicht. Het is belangrijk om eigen regels vast te stellen. Elke organisatie kent zijn eigen politieke cultuur en context. Dat brengt verschillende dilemma’s en normen met zich mee op het gebied van integriteit. Bovendien gaat integriteit verder dan het toepassen van regels en richtlijnen. Het opstellen van een eigen beleid of gedragscode vormt een goed middel om met elkaar te bespreken wat de lokale normen zijn en dit expliciet te maken.

Omgaan met incidenten

Voor die gevallen waarin het toch misgaat, is een protocol van belang. Een protocol maakt duidelijk wie welke taak heeft bij een incident en biedt kaders voor een zorgvuldige afwikkeling. Aan het begin van een integriteitstraject is daarmee bijvoorbeeld voor iedereen duidelijk welke meldingen de gemeente wel en niet behandelt, welke verantwoordelijkheden iedereen heeft en hoe de politieke verantwoording over het onderzoek verloopt. Dat beschermt zowel de melders als de onderzochte personen.

Necker maakt, samen met de bestuurders of ambtenaren, een gedragscode en protocol die passen bij de cultuur in de organisatie. Met elkaar zetten we de grote lijnen uit, wij schrijven een actuele en passende code of protocol, en in een tweede groepssessie schrijven we de stukken af. Zo ontstaat een gedragen én doorleefd document.

Benieuwd hoe we dat doen?

Christan Schut - Onderzoeker

Christan Schut

Onderzoeker / adviseur