Integriteitsonderzoek

‘De schijn tegen, het vermoeden van…’ In een politieke context kan het al voldoende aanleiding zijn voor een onderzoek naar vermeende schending van de principes van integer bestuur. In het integriteitsonderzoek dat Necker Integriteit uitvoert, staan zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid voorop.


Ons feitenrapport schept helderheid. Wij staan voor onze bevindingen. Of er nu wel of niet iets valt aan te merken op het gedrag of het handelen van de betrokkene.


Zorgvuldig

Wij gaan zorgvuldig te werk, in eerste instantie voor de betrokkene zelf. Wie een mogelijke schending heeft begaan heeft recht op die zorgvuldigheid. Te meer omdat alleen al een verdenking gemakkelijk kan leiden tot een (publieke) veroordeling. Een grondig dossieronderzoek baseren we dan ook op feiten, niet op aannames. Waar onderzoeksgegevens worden verkregen via interviews, leggen we die altijd ter revisie terug. Zo checken we of de feiten op een correcte manier zijn weergegeven.

Vertrouwelijk

Uit ervaring weten we dat integriteitsonderzoek altijd onder een vergrootglas ligt. Er wordt reikhalzend uitgezien naar de uitkomsten. Natuurlijk door de betrokkene, maar ook door (lokale) pers en politieke tegenstanders. Voor ons betekent het dat wij uiterst vertrouwelijk omgaan met het onderzoek en de ons ter beschikking gestelde informatie. Daar kunt u op rekenen.

Behoefte aan een onderzoek?

Christan Schut - Onderzoeker

Christan Schut

Onderzoeker / adviseur