Doemee-onderzoek

Simpel en doeltreffend

Dit is het concept: onze onderzoekers stellen een onderzoeksopzet voor een rekenkameronderzoek op. We voeren het onderzoek uit voor een vaste prijs. Meerdere rekenkamers kunnen intekenen op het onderzoek. Per gemeente doorlopen we een apart onderzoeksproces, met heldere afspraken over het contact en de rolverdeling tussen het onderzoeksteam, de rekenkamer(commissie) en de gemeente.

Elk jaar stellen wij een DoeMee-kalender op waarin het aanbod van de DoeMee-onderzoeken voor dat jaar staan vermeld.

Een vaste onderzoeksopzet met een vaste lage prijs en korte doorlooptijd. Dat is kenmerkend voor DoeMee.

Recentelijk deden we DoeMee onderzoeken naar:

  • Participatie en Omgevingswet (2022)
  • Wonen (2021-2022)
  • Doorwerking van aanbevelingen (2022)
  • Impact Coronacrisis (2021)
  • Toezicht en handhaving op de openbare orde en veiligheid (2019-2021)

Ook voerden wij DoeMee onderzoeken uit naar onderwerpen als jongerenwerk, communicatiebeleid, verbonden partijen, digitale dienstverlening, impact rekenkamer, sportbeleid, afhandeling meldingen en nakoming toezeggingen.  

Meer informatie?

Robert Klaassen - Onderzoeker

Robert Klaassen

Onderzoeker