DoeMee-onderzoek

Simpel en doeltreffend

Dit is het concept: onze onderzoekers stellen een onderzoeksopzet voor een rekenkameronderzoek op. We voeren het onderzoek uit voor een vaste prijs. Meerdere rekenkamers kunnen intekenen op het onderzoek. Per gemeente doorlopen we een apart onderzoeksproces, met heldere afspraken over het contact en de rolverdeling tussen het onderzoeksteam, de rekenkamer(commissie) en de gemeente.

2023: DoeMee-onderzoek armoede en kansenongelijkheid

In dit DoeMee-onderzoek toetsen we de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid van uw gemeente op het gebied van economische (o.a. werkgelegenheid, inkomen en woningbezit) en sociale ongelijkheid (toegang en bereik van regelingen, sociaal vangnet en wijkenbeleid).

Nieuw in dit onderzoek is een gezamenlijk intervisiemoment voor ambtenaren en rekenkamers om met en van elkaar te leren onder leiding van experts van de Universiteit Utrecht. Necker heeft sinds 3 april 2023 de leerstoel Democratie en Transitie voor prof. dr. Marcel Boogers medemogelijk gemaakt. Gemeenten die voor de zomer starten kunnen hieraan deelnemen en hebben nog voor het einde van het jaar het rapport in handen.

De methoden die we in dit onderzoek gebruiken zijn een beleidsanalyse, gesprekken met ervaringsdeskundigen en ‘vindplekken’ en het volgen van zogeheten ‘klantreizen’ van inwoners die voor hulp aankloppen bij de gemeente. Daarnaast beschikken wij samen met onderzoeksbureau Citisens over een rijke set met kwantitatieve onderzoeksdata over de economische en sociale positie van inwoners.  

In overleg met de rekenkamer is het mogelijk het onderzoek op de lokale context te laten aansluiten. Bijvoorbeeld met een raadsgesprek over politieke/maatschappelijke doelstellingen op het gebied van armoede en kansenongelijkheid, een focus op specifieke wijken of gesprekken ‘op straat’ met inwoners. 

Aanvraagformulier DoeMee-onderzoek armoede en kansenongelijkheid

Meedoen? Vraag hieronder vrijblijvend de onderzoeksopzet met offerte op. Wij zullen deze per mail toesturen. De prijs start vanaf €18.500,-.

Naam
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Recentelijk deden we DoeMee onderzoeken naar:

  • Participatie en Omgevingswet (2022)
  • Wonen (2021-2022)
  • Doorwerking van aanbevelingen (2022)
  • Impact Coronacrisis (2021)
  • Toezicht en handhaving op de openbare orde en veiligheid (2019-2021)

Ook voerden wij DoeMee onderzoeken uit naar onderwerpen als jongerenwerk, communicatiebeleid, verbonden partijen, digitale dienstverlening, impact rekenkamer, sportbeleid, afhandeling meldingen en nakoming toezeggingen.  

Een vaste onderzoeksopzet met een vaste lage prijs en korte doorlooptijd. Dat is kenmerkend voor DoeMee.

Meer informatie?

Nick Woudstra - Onderzoeker en adviseur

Nick Woudstra

Onderzoeker / adviseur