Training en ontwikkeling

Het samenspel in de lokale democratie tussen inwoners, gemeenteraad, college en organisatie kent in iedere gemeente zijn eigen dynamiek en balans. Het samenspel is niet per se harmonieus: goed samenspel kan niet zonder gezond tegenspel. Juist omdat dat ervoor zorgt dat de deelnemers hun rol beter gaan invullen. Kennis van de regels van het ‘lokale democratisch samenspel’ en vaardigheden in het deelnemen aan dit samenspel bepalen de vakbekwaamheid van ambtenaren die in dit speelveld opereren. Voor ontwikkeling van deze vakbekwaamheid is periodiek reflectie nodig op de eigen rol, het eigen handelen en de patronen en gewoonten die in het lokale samenspel zijn ontstaan. Ook is er handelingsperspectief en -repertoire nodig om, in de politieke waan van iedere dag, te kunnen handelen.  

Onze trainingen aan raden, staten, colleges en ambtenaren gaan over rolneming in het democratisch samenspel. We ontwikkelen kennis en vaardigheden en zorgen altijd voor de nodige reflectie. In overleg met onze opdrachtgever werken wij een maatwerktraining of traject uit.

Voorbeelden van onze trainingen

  • Training Basisvaardigheden voor de gemeenteraad
  • Training Versterk het debat in de gemeenteraad
  • Training ambtelijk vakmanschap en tegenspraak voor de ambtelijke organisatie
  • Training Als college de raad in rol en positie brengen

Wilt u aan de slag met het democratisch samenspel of het vergadermodel? Ook daarvoor hebben we onze expertises in huis zoals de aanpak VergaderFIT of onze aanpak om het lokale samenspel te versterken.

Onze adviseur helpt u verder

Job van Meijeren

Job van Meijeren

Onderzoeker / adviseur