Boeken

De onderzoekers van Necker hebben een aantal bijzondere publicaties op hun naam staan. Deze zijn te koop bij (online) boekhandels. Hieronder een overzicht:

De wethouder – Veranderingen in positie en functioneren

Redactie: Pieter Tops, Marcel Boogers, Julien van Ostaaijen, Ronald Vuijk

Deze bundel geeft een breed overzicht van wetenschappelijke kennis over veranderingen in de positie en het functioneren van de wethouder.

Lokaal bestuur is in feite vooral wethoudersbestuur. Hoewel de gemeenteraad formeel aan het hoofd staat van de gemeente, ligt de bestuurlijke macht bij de wethouders: zij ontwikkelen het beleid en geven leiding aan de uitvoering ervan. Toch staat dat wethoudersbestuur steeds meer onder druk. De tijd dat het lokale bestuur politiek werd gedomineerd door één of meer krachtige wethouders, ligt achter ons. In plaats daarvan lijken ze vooral tijdelijke bestuurders die politiek ingewikkelde projecten tot een goed einde moeten zien te brengen.

Deze bundel geeft een breed overzicht van wetenschappelijke kennis over veranderingen in de positie en het functioneren van de wethouder. Daarbij komt ook de vraag aan de orde of deze veranderingen problematisch zijn. Daarover bestaan verschillende denkbeelden, maar er is in ieder geval reden voor aandacht en zorg.

Em.prof.dr. Pieter Tops, prof.dr. Marcel Boogers, dr. Julien van Ostaaijen en dr. Ronald Vuijk zijn bestuurskundigen die zich de afgelopen jaren intensief met lokale politiek, lokaal bestuur en de positie van wethouders hebben beziggehouden. Samen met zo’n dertig andere auteurs, waaronder onze collega dr. Sabine van Zuydam, schetsen zij de belangrijkste ontwikkelingen en veranderingen rondom wethouderschap.


Van kluitjesvoetbal naar samenspel

Marcel Boogers

Besturen is samenspel. Samenspel tussen inwoners, volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren. Dit boek gaat over hoe in het lokaal bestuur wordt samengewerkt en hoe dat beter kan.


De ambtsketen veroverd! – editie Necker

Sabine van Zuydam

Een boek van Klaas Tammes over de tien eerste vrouwelijke burgemeesters in Nederland. Deze speciale Necker editie bevat 4 spiegelinterviews met vrouwelijke burgemeesters van nu, door dr. Sabine van Zuydam.

In 2021 was het 75 jaar geleden dat Truus Smulders-Beliën benoemd werd als eerste vrouwelijke burgemeester van Nederland. Pas in 1931 werd het wettelijk mogelijk vrouwen in dit ambt aan te stellen. Goedwillende ministers verzuchtten lange tijd dat de dames maar niet solliciteerden en vaak afvielen vanwege gebrek aan bestuurlijke ervaring. En de vrouwen die het redden, moesten telkens dezelfde vooroordelen en obstakels overwinnen. Je zou het haast vergeten, maar de eerste vrouwelijke burgemeesters waren echte pioniers. Dit boek vertelt hun verhaal. Inmiddels is een derde van de burgemeesters vrouw. In deze speciale editie zijn de verhalen van de eerste vrouwelijke burgemeesters verrijkt met een doorkijk naar hoe hun vrouwelijke opvolgers vandaag de dag hun ambt uitoefenen. Eerder onderzoek naar de staat van het burgemeestersambt en de benoemingsprocedure maakt dit inzichtelijk. Maar bovenal gesprekken met vrouwelijke burgemeesters van nu geven kleur. Judith Keijzers (Oirschot), Ester Weststeijn (Rozendaal), Mascha ten Bruggencate (Heiloo) en Joan de Zwart (Blaricum) delen hoe zij het burgemeesterschap invullen en welke uitdagingen zij zien.


Ik Raadslid

Roel Freeke

Handboek voor gemeenteraadsleden om hen te helpen bij het vervullen van hun rol. Met basiskennis, praktijkvoorbeelden en informatie over recente ontwikkelingen en relevante wet- en regelgeving.


Burgemeester ben je

Sabine van Zuydam

Toegankelijk en met veel anekdotes geeft dr. Sabine van Zuydam een inkijkje in de wereld van de burgemeestersbenoeming. Een boek voor o.a. burgemeesters (in spé), betrokken raadsleden en journalisten.

Burgemeester ben je, én je kunt het worden. Vanuit die overtuiging schreef Sabine van Zuydam dit boek. Want elke stad en ieder dorp stelt zo zijn eigen eisen aan de burgemeester. En elke burgemeesterskandidaat heeft een eigen profiel. Dit boek is voor wie zich afvraagt of het burgemeesterschap iets voor hem of haar is. Maar ook voor leden van een vertrouwenscommissie en journalisten die de gemeentepolitiek volgen, biedt het een overzichtelijk beeld van alles wat komt kijken bij een benoeming. Toegankelijk en met veel anekdotes beantwoordt dr. Sabine van Zuydam vragen als: Hoe heeft het ambt van burgemeester zich ontwikkeld? Wat houdt het precies in? Hoe zit de benoemingsprocedure in elkaar? Wat gebeurt er in de vertrouwenscommissie? Wie speelt welke rol in het proces en heeft ‘Den Haag’ nog iets te zeggen? En, als je eenmaal burgemeester bent, hoe blijf je het dan?


Vertrouwen in besturen

Sabine van Zuydam

Voor een goed functionerend openbaar bestuur, is vertrouwen onmisbaar. Maar wat kunnen bestuurders doen om dat vertrouwen te (blijven) verdienen?

Naar het antwoord op die vraag is veel onderzoek gedaan, vanuit verschillende invalshoeken. Onderzoek naar wat nodig is om gezag te vergaren bij controversiële beslissingen. En naar de vraag wat een bestuurder tot de béste bestuurder maakt. Maar ook naar het vertrouwen en de betrokkenheid van verschillende groepen inwoners. Deze bundel brengt acht van die beschouwingen samen. Over bijvoorbeeld de ontwikkeling van het burgemeestersambt, over bestuurlijke integriteit en over de eigenschappen waarover een goede bestuurder moet beschikken. De verhalen hebben met elkaar gemeen, dat ze gaan over het decentraal bestuur en de mensen die daarin opereren. Want waar de overheid het dichtst op de samenleving zit, valt veel te leren over vertrouwen in besturen.