Boeken

De onderzoekers van Necker van Naem hebben een aantal bijzondere publicaties op hun naam staan. Deze zijn te koop bij (online) boekhandels. Hieronder een overzicht:

Ik Raadslid

Roel Freeke

Handboek voor gemeenteraadsleden om hen te helpen bij het vervullen van hun rol. Met basiskennis, praktijkvoorbeelden en informatie over recente ontwikkelingen en relevante wet- en regelgeving.

Burgemeester ben je

Sabine van Zuydam

Toegankelijk en met veel anekdotes geeft dr. Sabine van Zuydam een inkijkje in de wereld van de burgemeestersbenoeming. Een boek voor o.a. burgemeesters (in spé), betrokken raadsleden en journalisten.


Burgemeester ben je, én je kunt het worden. Vanuit die overtuiging schreef Sabine van Zuydam dit boek. Want elke stad en ieder dorp stelt zo zijn eigen eisen aan de burgemeester. En elke burgemeesterskandidaat heeft een eigen profiel. Dit boek is voor wie zich afvraagt of het burgemeesterschap iets voor hem of haar is. Maar ook voor leden van een vertrouwenscommissie en journalisten die de gemeentepolitiek volgen, biedt het een overzichtelijk beeld van alles wat komt kijken bij een benoeming. Toegankelijk en met veel anekdotes beantwoordt dr. Sabine van Zuydam vragen als: Hoe heeft het ambt van burgemeester zich ontwikkeld? Wat houdt het precies in? Hoe zit de benoemingsprocedure in elkaar? Wat gebeurt er in de vertrouwenscommissie? Wie speelt welke rol in het proces en heeft ‘Den Haag’ nog iets te zeggen? En, als je eenmaal burgemeester bent, hoe blijf je het dan?

Vertrouwen in besturen

Sabine van Zuydam

Voor een goed functionerend openbaar bestuur, is vertrouwen onmisbaar. Maar wat kunnen bestuurders doen om dat vertrouwen te (blijven) verdienen? Naar het antwoord op die vraag is veel onderzoek gedaan, vanuit verschillende invalshoeken. Onderzoek naar wat nodig is om gezag te vergaren bij controversiële beslissingen. En naar de vraag wat een bestuurder tot de béste bestuurder maakt. Maar ook naar het vertrouwen en de betrokkenheid van verschillende groepen inwoners. Deze bundel brengt acht van die beschouwingen samen. Over bijvoorbeeld de ontwikkeling van het burgemeestersambt, over bestuurlijke integriteit en over de eigenschappen waarover een goede bestuurder moet beschikken. De verhalen hebben met elkaar gemeen, dat ze gaan over het decentraal bestuur en de mensen die daarin opereren. Want waar de overheid het dichtst op de samenleving zit, valt veel te leren over vertrouwen in besturen.