Bundel Vertrouwen in Besturen

Bundel Vertrouwen in Besturen

Voor een goed functionerend openbaar bestuur, is vertrouwen onmisbaar. Maar wat kunnen bestuurders doen om dat vertrouwen te (blijven) verdienen? Naar het antwoord op die vraag is veel onderzoek gedaan, vanuit verschillende invalshoeken. Onderzoek naar wat nodig is om gezag te vergaren bij controversiële beslissingen. En naar de vraag wat een bestuurder tot de béste bestuurder maakt. Maar ook naar het vertrouwen en de betrokkenheid van verschillende groepen inwoners. 

Deze bundel brengt acht van die beschouwingen samen. Over bijvoorbeeld de ontwikkeling van het burgemeestersambt, over bestuurlijke integriteit en over de eigenschappen waarover een goede bestuurder moet beschikken. 

De verhalen hebben met elkaar gemeen, dat ze gaan over het decentraal bestuur en de mensen die daarin opereren. Want waar de overheid het dichtst op de samenleving zit, valt veel te leren over vertrouwen in besturen.

Bekijk hier de preview-pagina's van de bundel.

De bundel (hardcover) kost €19,95 incl. btw en is nu te bestellen op bol.com.

 

Werk aan de winkel: over het bouwen en behouden van gezag en vertrouwen door bestuurders

Vrijdag 19 maart 2021 organiseerde Necker van Naem  een webinar voor lokale bestuurders en politieke ambtsdragers: Werk aan de winkel: over het bouwen en behouden van gezag en vertrouwen door bestuurders.

Gezag en vertrouwen is voor bestuurders, zoals wethouders en burgemeesters, geen vanzelfsprekendheid. Sterker nog: het moet steeds opnieuw worden verdiend. Dat is geen eenvoudige opgave, zeker wanneer inwoners – of in ieder geval een deel ervan – overheidsgezag betwisten of daar kritiek op hebben. Bovendien lijken de werkelijkheden van inwoners en bestuurders soms ver uit elkaar te liggen.

Hoe kunnen bestuurders in die situaties gezag en vertrouwen bouwen en behouden? Hoe blijf je als bestuurder in contact met afgehaakte of afhakende burgers? En: wat te doen als (voorgenomen) besluiten tot grote maatschappelijke weerstand leiden? Denk aan de vestiging van een daklozenopvang of de bouw van windmolens en zonnevelden.

Dit zijn thema’s waarover drs. Wouter de Jong (geassocieerd partner Necker van Naem & voormalig burgemeester Houten), dr. Niels Karsten MA (Tilburg University & Necker van Naem) en dr. Sabine van Zuydam (Necker van Naem & Twente University) in dit webinar met elkaar én met u in gesprek gaan. In het gesprek brengen we kennis uit eerder onderzoek samen met praktijkervaringen. We zullen daarbij ook uw mening vragen via een aantal flitspeilingen en het is mogelijk live te reageren op het gesprek. Zien we u ook?