Werving en selectie door Necker van Naem

Raadsadviseur / plaatsvervangend griffier gemeente Best

Gemeente Best zoekt een raadsadviseur/plaatsvervangend griffier met een onafhankelijke en stevige persoonlijkheid die zich goed weet te bewegen in een politiek-bestuurlijke context. Iemand die weet te verbinden aan vooruitgang door mensen bij elkaar te brengen, te motiveren en samen te laten werken. Hij/zij is benaderbaar, zichtbaar en afhankelijk van de context dienend en luisterend, maar ook in staat om tegenwicht te bieden.

Download hier het volledige functieprofiel

Taken van de raadsadviseur/plaatsvervangend griffier

De raadsadviseur/plaatsvervangend griffier ondersteunt en adviseert -samen met de griffier- de gemeenteraad op een onafhankelijke wijze in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Binnen de adviesrol betekent het dat de raadsadviseur inhoudelijke en procesmatige adviezen geeft aan raadsleden. Ook adviseert hij/zij gevraagd en ongevraagd over de inzet van politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving). In dat kader is hij/zij ook sparringpartner voor de griffier.
Daarnaast dient de raadsadviseur/plaatsvervangend griffier ondersteunende en organisatorische werkzaamheden op zich te nemen. Dit betekent dat de raadsadviseur de procesmatige en procedurele ondersteuning van vergaderingen verzorgt. Ook kan bijvoorbeeld het voeren van het secretariaat, bij afwezigheid van de griffiemedewerker, tot de taken behoren.

Profiel kandidaat en competenties

De gemeente Best zoekt een richtinggevende en overtuigende raadsadviseur/plaatsvervangend griffier met een goed gevoel voor de politiek-bestuurlijke context. Dit betekent eveneens dat hij/zij gevoel moet hebben voor de eigenheid van de regio zoals eerder in dit functieprofiel is geschetst. De raadsadviseur begrijpt hoe die context werkt en heeft er plezier in om in die context zijn/haar bijdrage te leveren. Hij/zij heeft het lef om eigenstandig keuzes te maken, kan goed organiseren en faciliteren en tegelijkertijd mogelijkheden zien en aanbieden waarmee de gemeenteraad zijn werkwijze, zowel intern als extern, kan verbeteren.

De vaste vergaderdag voor de gemeenteraad van Best is de maandag, dit is dan ook de dag waarop de raadsadviseur in ieder geval aanwezig dient te zijn.

De gemeenteraad kenmerkt zich door zijn pragmatische aanpak. Hierbij past een raadsadviseur met een proactieve houding die mee- en vooruit denkt, inspeelt op ontwikkelingen, flexibel is en waar mogelijk voortouw en subtiel sturing geeft aan veranderingsprocessen. Dit past ook goed bij een eventuele doorgroei naar de functie van griffier in de toekomst.

De raadsadviseur/plaatsvervangend griffier heeft een opvatting over de rol van de raad in het samenspel met de samenleving, maar ook binnen het gemeentehuis, en heeft helder wat zijn/haar toegevoegde waarde daarbij is. Hij/zij is een dienende en tegelijkertijd stevige persoonlijkheid, die op de voorgrond kan treden waar dit kan en nodig is (met name om de positie van de raad neer te zetten). Ook is het van belang dat hij/zij de relevante trends en ontwikkelingen binnen de dynamische Brainportregio weet te vertalen naar informatie en voorstellen voor de gemeenteraad.

Onder verantwoordelijkheid van de griffier wordt de communicatie vanuit de raad op een eigentijdse manier vormgegeven. Hij/zij heeft een aan de raad dienstbare visie op het betrekken van inwoners bij de raad en weet die om te zetten in praktische werkwijzen en communicatiemiddelen.

Lees meer

Download hier het volledige functieprofiel (pdf-document), en lees meer over:

Solliciteren of meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Lisette de Lange, adviseur bij Necker van Naem, via 06-33814654 of lisette@necker.nl. Solliciteren kan van dinsdag 7 januari tot en met zondag 26 januari 2020 door een motivatiebrief en curriculum vitae in te sturen via sollicitatie@necker.nl onder vermelding van ‘vacature raadsadviseur/plaatsvervangend griffier Best’.