Werving en selectie door Necker van Naem

Griffier gemeente Westerveld

Westerveld zoekt een deskundige en betrokken griffier met inlevingsvermogen en een goede politiek-bestuurlijke antenne; iemand die subtiel sturing geeft en een stevige adviseur durft te zijn, zonder voor de troepen uit te lopen. Een griffier die een goed beeld heeft van gemeentelijke processen en de belangen van de raad behartigt door een vertaalslag te kunnen maken tussen wat er ambtelijk speelt en de behoeftes en wensen van de raad.

Download hier het volledige functieprofiel en lees meer over:

Taken van de griffier

De griffier van Westerveld ondersteunt en adviseert de raad in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin en doet dit onafhankelijk en zelfstandig. De griffier coördineert met name de logistieke en organisatorische ondersteuning en adviseert op het gebruik van de tot de raad beschikbare instrumenten zonder op een politieke manier richting te bepalen.
De primaire griffietaken, het verzorgen van zaken rondom vergaderingen, zijn op orde en moeten op orde blijven. De griffier voert deze taken, samen met de andere griffiemedewerkers uit en de focus van de werkzaamheden ligt hierop.

Een taak waar de griffier meer aandacht aan gaat besteden betreft professionalisering van de raad en op termijn de strategische ontwikkelingen die op de raad afkomen. Hoewel daar binnen de raad verschillend over wordt gedacht, wordt van de griffier verwacht een voorzichtige pro-actieve rol hierin te nemen.
Daarnaast gaat de griffier zich inzetten voor het verder uitkristalliseren van de vergaderstructuur en bijbehorende werkwijze van de raad en het betrekken van inwoners en de samenleving bij het besluitvormingsproces. Op het gebied van advisering verwacht de raad een ondersteunende houding van de griffier, waarbij advies tactisch, deskundig en neutraal wordt uitgebracht, zowel aan individuele raadsleden als aan de raad in totaliteit. Aandachtspunt binnen de griffie betreft de communicatie van de raad naar buiten toe; deze wordt momenteel bescheiden uitgevoerd.

De griffier is een sparring- en nauwe samenwerkingspartner voor de ervaren burgemeester, ondersteunt en adviseert hem. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek onderhoudt hij/zij de goede verhoudingen. Daarnaast beweegt hij/zij zich soepel in de ambtelijke organisatie, waarin hij/zij fungeert als een diplomatieke ambassadeur voor de raad (belangen van de raad behartigen en deze uitdragen, op procesniveau). Kortom, de griffier draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking en houdt daarbij het belang van de raad voor ogen.

Profiel kandidaat

Westerveld zoekt een kandidaat die geïnteresseerd en nieuwsgierig is naar de gemeente en diens inwoners, cultuur en gebruiken. Iemand die zich bewust is van de dynamiek die deze plattelandsgemeente herbergt en die hier op energieke en diplomatieke wijze mee weet om te gaan.

Er wordt gezocht naar een griffier met een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context, die kennis heeft van de gemeentelijke processen en goed kan luisteren. Dit houdt in dat hij/zij zich gepast opstelt en goed om weet te gaan met zowel verbale als non-verbale communicatie van raadsleden, collegeleden en medewerkers binnen de ambtelijke organisatie. De griffier denkt mee met verschillende vraagstukken (met betrekking tot de raad), maar dient niet té vooruitstrevend te zijn. Ontwikkel- en professionaliseringsstappen kunnen worden gezet door de griffier, waarbij hij/zij zich bewust moet zijn dat het vooral gaat om voorzichtige stapjes voorwaarts.

De griffier heeft een gevoel voor onderlinge verhoudingen, is iemand die overweg kan met verschillende persoonlijkheden en tegenstellingen binnen de raad en is stressbestendig. Hij/zij denkt mee, faciliteert, organiseert en adviseert waar gepast. Daarbij is de griffier zich bewust van ontwikkelingen en participeert in netwerken waarin zich politieke, bestuurlijke en ambtelijke actoren bewegen.

De griffier weet met verschillende persoonlijkheden om te gaan, is flexibel en communiceert met tact. Anderzijds staat de griffier stevig in zijn/haar schoenen en staat open voor het ontvangen van feedback op zijn/haar functioneren.

Qua persoon is de griffier iemand die aardig is, humor heeft, fijn in de omgang, een teamplayer en die op basis van zijn/haar persoonlijkheid dingen voor elkaar krijgt. Maar ook is de griffier iemand die van wanten in het griffierschap weet, die stuurt op wat is afgesproken en zo nodig tegengas geeft.

Binnen de griffie weet de griffier medewerkers te inspireren, zodanig dat samen in een goede sfeer wordt gewerkt aan een optimale dienstverlening. Daarbij is hij/zij zich uitstekend bewust van wat hij/zij zelf oppakt (hands on-mentaliteit) en welke werkzaamheden hij/zij aan zijn/haar medewerkers kan overlaten.

Competenties

Deskundig: is bekwaam en vaardig in het faciliteren van het politieke besluitvormingsproces en beheerst het primaire proces uitstekend.

Communicatief: kan procedures, ideeën en meningen door gebruik van heldere en correcte taal aan anderen duidelijk maken.

Politiek bestuurlijke sensitiviteit: is communicatief vaardig, heeft sterke sensitieve kwaliteiten voor wat betreft politiek-bestuurlijke verhoudingen en weet zich daarin onafhankelijk op te stellen.

Betrokken: is verbonden met de gemeente en de mensen die er actief is.

Solliciteren of meer informatie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marijke van de Plasse, adviseur bij Necker van Naem, via 06-55808139.

Solliciteren kan tot en met 1 juni door een motivatiebrief en curriculum vitae in te sturen via sollicitaties@necker.nl onder vermelding van ‘vacature griffier Westerveld’.