Werving en selectie door Necker van Naem

Griffier gemeente West Betuwe

De gemeente West Betuwe is op zoek naar een integere griffier met een stevige persoonlijkheid, die flexibel om kan gaan met een relatief nieuwe raad. Iemand met goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen die graag op charismatische wijze werkt aan verbinding. Afhankelijk van de context, is de nieuwe griffier dienend en luisterend, maar ook in staat om stevig tegenwicht te bieden. Hij/zij is tegelijkertijd benaderbaar en gezaghebbend. Als leidinggevende van de griffie weet hij/zij mensen te motiveren en samen te laten werken. Tot slot is de nieuwe griffier iemand die een opvatting heeft over de veranderende rol van de raad in de samenleving, en de toegevoegde waarde van de griffier daarbij.  

Download hier het volledige functieprofiel

Taken van de griffier in West Betuwe

De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin. De griffier ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning, is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier adviseert, gevraagd en ongevraagd, over de toepassing en inzet van procedures en politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving). De griffier zorgt voor zorgvuldige en goed georganiseerde werkprocedures die ondersteunend zijn aan het proces.

De griffier heeft een uitstekend gevoel voor de politiek-bestuurlijke context van de gemeente. Hij/zij begrijpt hoe die context werkt en heeft er plezier in die context zijn/haar bijdrage aan te leveren. Deze bijdrage is soms dienend en luisterend, soms stevig en gezaghebbend. In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek neemt de griffier een gelijkwaardige positie in. Hij/zij beweegt zich soepel in de ambtelijke organisatie. 

De griffier begrijpt de relatie tussen de gemeente en de diverse kernen, heeft een visie op de rol en positie van de raad in een veranderende samenleving en staat de raad bij in die veranderende relatie, zowel in faciliterende en organisatorische zin, als strategisch adviserend. De griffier kan de raad meenemen in een op de toekomst gerichte werkwijze en volgt relevante trends en ontwikkelingen (in de regio, op provinciaal en landelijk niveau) voor de raad en weet die te vertalen naar informatie en voorstellen voor de raad.

De griffier denkt mee en adviseert over deze ontwikkelingen, zowel in faciliterende en organisatorische zin, als strategisch.West Betuwe is een relatief nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 is ontstaan na de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. In de periode vanaf 1 januari 2019 lag de focus van de griffie op het creëren van een stabiele basis: het organiseren en goed laten functioneren van de primaire werkprocessen. Bijzondere aandacht was er voor het samenvoegen van fracties en raden met diverse werkwijzen en achtergronden. De griffier legt zich er nu op toe dat de raad de vraagstukken van een grotere gemeente binnen de regionale, provinciale en landelijke context aankan met de ondersteuning van een professionele griffie. Daarnaast is de griffier als leidinggevende van de griffie verantwoordelijk voor het doorbouwen aan het team. 

Profiel kandidaat  

De griffier is een integere en stevige persoonlijkheid. De griffier werkt vanuit een eigentijdse en frisse blik en neemt het voortouw, zonder drammerig te worden. Een goed werkende politiek-bestuurlijke antenne is van groot belang, evenals het op een energieke en verbindende manier te werk gaan. De griffier neemt anderen op charismatische wijze in zijn/haar enthousiasme mee en weet te motiveren, is een teamplayer. Hij/zij heeft natuurlijk gezag en kan zowel de kwaliteit van de besluitvorming bevorderen als heldere verhouding realiseren tussen raad en college. Hij/zij kan de raad positioneren zonder dat op voorhand sprake is van een blauwdruk.De griffier begrijpt de diversiteit van de verschillende kernen en kan daarop goed anticiperen en acteren. Hij/zij verbindt de signalen van buiten naar binnen en inspireert en faciliteert de raad om de rol van gastheer optimaal in te vullen.Binnen de griffie weet de griffier als leidinggevende zijn/haar medewerkers te binden en te inspireren, zodanig dat vanuit een goede sfeer tot optimale dienstverlening aan de raad wordt gekomen. Daarbij is hij/zij zich uitstekend bewust van wat hij zelf oppakt en welke werkzaamheden hij aan zijn medewerkers kan overlaten. 

Lees meer

Download hier het volledige functieprofiel (pdf-document), en lees meer over:

Solliciteren of meer informatie?

Solliciteren kan van 6 december tot en met 5 januari door een motivatiebrief en curriculum vitae in te sturen naar sollicitatie@necker.nl, graag onder vermelding van ‘vacature griffier West Betuwe’.

Tot 25 december kan voor meer informatie contact worden opgenomen met Nienke Huis in ‘t Veld, adviseur bij Necker van Naem, via 06–49785261 of nienke@necker.nl. Daarna, vanaf 27 december, kunt u met vragen over de procedure terecht bij het secretariaat van Necker van Naem via 030-2334131.