Werving en selectie door Necker van Naem

Griffier gemeente Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg zoekt een griffier met een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. De nieuwe griffier is vanwege zijn/haar kennis en gezag een baken waarop de raad kan vertrouwen. Hij/zij is creatief, mensgericht en daadkrachtig en kan soepel variëren in gedrag en werkstijl.  

Download hier de volledige profielschets en lees meer over: 

Taken van de griffier in Leidschendam-Voorburg 

De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin. De griffier ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning, is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de raad en geeft leiding aan de griffie. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving). 

In de bestuurlijk-ambtelijke driehoek neemt de griffier een gelijkwaardige positie in. De griffier, burgemeester en gemeentesecretaris hebben ieder vanuit hun eigen rol een verantwoordelijkheid voor het integrale besluitvormingsproces. Dat vraagt om een goede samenwerking en een open houding in de driehoek. Ook is de griffier eerste adviseur van de burgemeester in diens taak als voorzitter van de raad. 

Binnen Leidschendam-Voorburg wordt er op het scherpst van de snede gediscussieerd en kritisch naar procedures gekeken. De griffier is daarom een stevige persoonlijkheid met goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Leidschendam-Voorburg is op zoek naar iemand die er plezier aan beleeft om in een dergelijke context zijn/haar bijdrage te leveren. 

De nieuwe griffier heeft ervaring met het reilen en zeilen van een gemeente. Het is een pré als hij/zij ervaring heeft als raadsgriffier/raadsadviseur. De raad van Leidschendam-Voorburg nodigt de nieuwe griffier nadrukkelijk uit om proactief inhoudelijke ondersteuning te bieden. 

De griffier van Leidschendam-Voorburg is een baken waarop de raad kan vertrouwen. Dat blijkt uit zijn/haar handelen en communiceren. Richting de raad, maar ook verbindend naar het college en de organisatie. Hij/zij beweegt zich soepel binnen de ambtelijke organisatie. 

Verder is de nieuwe griffier creatief en vernieuwend. Dat betekent niet dat vastgestelde procedures omgegooid moeten worden. Nee, de nieuwe griffier weet met respect voor procedures ruimte in de regels te vinden. Hij/zij durft op de randjes te kleuren en zo de raad te prikkelen. 

Als leidinggevende van de griffie wordt van de nieuwe griffier verwacht dat hij/zij de goede sfeer die nu aanwezig is, behoudt. Hij/zij is gericht op samenwerken en luistert ook goed naar zijn/haar medewerkers. De griffier laat medewerkers los en staat – op de momenten dat het nodig is -  voor het team. 

Profiel kandidaat 

De griffier is een stevige persoonlijkheid die zich soepel beweegt in uiteenlopende situaties. Leidschendam-Voorburg zoekt geen procesgriffier, maar juist iemand die creatief en mensgericht is. Verder is hij/zij daadkrachtig, maar niet drammerig. Binnen de griffie weet de griffier als leidinggevende zijn/haar medewerkers te binden en te inspireren, zodanig dat vanuit een goede sfeer tot optimale dienstverlening aan de raad wordt gekomen. Daarbij is de griffier zich uitstekend bewust van wat hij/zij zelf oppakt en welke werkzaamheden hij/zij aan zijn/haar medewerkers kan overlaten. Als leidinggevende is de griffier coachend en samenwerkend.

De nieuwe griffier van Leidschendam-Voorburg is:


Solliciteren of meer informatie? 

Solliciteren kan van 5 t/m 20 maart 2020 door een motivatiebrief en curriculum vitae in te sturen naar sollicitatie@necker.nl, graag onder vermelding van ‘vacature griffier Leidschendam-Voorburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke Huis in ’t Veld, adviseur bij Necker van Naem via 06-49785261.