Thema

Vernieuwende participatie

Lees artikelen over vernieuwende participatie...

De samenleving vraagt steeds meer van publieke organisaties: “We willen betrokken zijn, ons zegje doen. We willen een overheid die luistert… maar zich niet laat verleiden tot voorkeursbehandelingen voor de mensen met de grootste mond”. Voor organisatieontwikkeling en -inrichting die daarbij aansluit, kunt u terecht bij ons.

Organiseren van betrokkenheid

Niet iedere inwoner kan of wil participeren. Maar er is ook een groep die nu niet meedoet, en dat wél zou willen. Met een effectieve participatiestrategie kunnen overheden ook deze unusual suspects bereiken en betrekken. Segmenteren is daarbij van groot belang. Want verschillende typen inwoners willen ook op verschillende manieren betrokken worden. One size does not fit all. Met behulp van het segmentatiemodel van onze dochteronderneming Citisens, adviseren we over een strategie die past bij uw inwonerssamenstelling. In een concreet vraagstuk, of voor een organisatiebrede ontwikkeling op lange termijn.

Project - Zuidlaren - citisensmethode tynaarlo
Project - Zuidlaren - citisensmethode tynaarlo

Nieuwe rollen voor raad, college en organisatie

De ontwikkeling in het samenspel tussen inwoners en overheid vraagt ook om andere rollen van raad, college en organisatie. Processen zijn minder voorspelbaar geworden. Van college en ambtelijke organisatie vraagt dat een meer flexibele instelling en rolverdeling. Soms meedenken, soms coproduceren, soms de regie pakken. Voor de raad geldt dat de wensen en handelingen van inwoners, kunnen afwijken van beleidskaders. Wat is er nodig om grip te houden op participatieprocessen en coproducties? Wij ondersteunen en adviseren organisatie, college en raad om de veranderende relatie tussen inwoner en overheid effectiever vorm te geven. Vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheid.

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Het doorzien van politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen, is van belang voor iedereen die bij een overheidsorganisatie werkt. Bewustwording en vaardigheden om dat te bereiken, zijn te ontwikkelen. Om complexe situaties in te schatten, belangen te doorzien en daar op de juiste wijze op in te spelen. En om actief bij te dragen aan de positionering van de organisatie, juist ook richting inwoners.

Bestuurskracht

Vijf focusgebieden – van visie tot financiën – vormen het hart van ons bestuurskrachtonderzoek. Dit combineren we met een helder proces om spelers binnen én buiten het gemeentehuis te betrekken. Naast data bekijken we concrete opgaven, van beleidsvoorbereiding tot realisatie. Speciale aandacht besteden we aan de kwaliteit van de interactie. Want die geeft steeds vaker de doorslag voor succesvolle uitvoering van complexe opgaven. Het levert een eerlijk en objectief beeld op van hoe bestuurskrachtig de gemeente is.

Bestuurlijke toekomst

Wat voor gemeente of provincie moet je zijn om aan de maatschappelijke opgaven te blijven beantwoorden? Met een stimulerende visie die door de inwoners gedragen wordt, kan de organisatie er weer tegenaan. Wij zorgen voor toepassing van de juiste instrumenten, effectieve communicatie en een strak georganiseerd proces.

Kerntaken

Een kerntakendiscussie voorziet in uiteenlopende doelen. Zeker als die discussie plaatsvindt in interactie met de maatschappij – inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven – ontstaat meerwaarde. Wat het doel ook is; proces en uitvoering verdienen de beste aanpak. Met de begeleiding van een deskundige gids ontstaan onderweg wederzijds begrip en medeverantwoordelijkheid. Zo vormen de uitkomsten het startpunt voor een politiek-bestuurlijke discussie over ontwikkeling van de organisatie. Én dienen ze als vruchtbare katalysator voor commitment, enthousiasme en motivatie bij alle betrokken partijen.

 

Lees meer over Vernieuwende participatie;

artikelen of projecten

Onze diensten voor Vernieuwende participatie