Thema

Integere overheid

Lees artikelen over integere overheid...

Vertrouwen in de overheid wordt vaak gekoppeld aan integriteit. En terecht. Van politici, bestuurders en ambtenaren mogen burgers verwachten dat ze betrokken zijn en luisteren. Maar ook dat ze zich daarbij niet voor het karretje van een deelbelang laten spannen. De dilemma’s die dat geeft, dat is waar integriteit over gaat.

De mensen in het openbaar bestuur zijn extra kwetsbaar voor reputatieschade. Dat vraagt de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Altijd. Bij elk vraagstuk hebben we oog voor de specifieke dilemma’s die horen bij werken in een politiek-bestuurlijke context. Dit combineren we met de ervaring en het analytisch vermogen om een onafhankelijk oordeel te vormen.

Aandacht voor integrale integriteitszorg

Sinds de Bijlmerramp werkt de brandweer volgens het principe van de veiligheidsketen. Proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg: samenhang tussen deze schakels resulteert in effectievere inzet van maatregelen en instrumenten. Dat is precies hoe Necker van Naem naar integriteit kijkt. Door te werken volgens de principes van de integriteitsketen, met gerichte keuzes, ontstaat weerbaarheid. Want een volwassen integriteitsorganisatie voert een integraal beleid.

Download hier de .pdf-versie van de integriteitsketen

Thema - integriteit - canvas
Thema - integriteit - canvas
 

Lees meer over een integere overheid;

artikelen of projecten

Onze diensten voor een integere overheid