Thema

Flexibele organisatie

Lees artikelen over ...

Netwerksamenleving vraagt om een wendbare organisatie

De omgeving waarbinnen gemeentelijke organisaties zich inzetten voor inwoners en bedrijven verandert continu. Denk bijvoorbeeld aan digitalisering, de veranderende rol van de overheid maar vooral ook de netwerksamenleving die we met elkaar creëren. Zo zien we dat gemeentes inmiddels werken in multidisciplinaire gebiedsteams, waar deze voorheen meer specialisatiegedreven werkten. Ook zien we dat binnen het sociale domein een sterkere focus op een doelmatige uitvoering van de taken is komen te liggen, als gevolg van de uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket in combinatie met soms flinke bezuinigingen. En we zien dat aanbieders en gemeenten elkaar steeds beter weten te vinden als gezamenlijke verantwoordelijken voor de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers.

Al deze en veel meer ontwikkelingen stellen telkens nieuwe eisen aan de gemeentelijke organisatie en daarmee aan de mensen die er werken. Niet alleen vragen ze vaak een ander kennisniveau van medewerkers, maar bijvoorbeeld ook meer eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid, netwerkvaardigheden, regievoering, een continue leerhouding, enzovoort. En dat doet weer een beroep op het coachend, strategisch en samenbindend vermogen van directie en leidinggeven. Makkelijk gezegd, maar hoe krijg je dat als gemeente voor elkaar?

Necker van Naem Organisatie & Ontwikkeling helpt mensen en teams te ontwikkelen

Mensen zijn de belangrijkste schakel in het realiseren van organisatieontwikkeling. Want zonder gedragsverandering blijven de oorspronkelijke communicatie- en energiestromen hetzelfde en hou je wat je had. We maken complete opleidingsprogramma’s op maat voor alle functieniveaus, ontwikkelen (executive) selectie- en ontwikkelassessments, opleidingen, training en (team-) coaching. Door onze systemische benadering nemen we bij iedere ontwikkelvraag altijd het hele dynamische speelveld mee in onze aanpak, of het nu een individu betreft of een hele afdeling. We hebben ruime ervaring in de hele breedte van het HR-werkveld, en vaak ook zelf met de voeten in de modder gestaan. We geloven dat deze brede ontwikkeling en vakoverstijgend denken noodzakelijk zijn om mensen in overheidsorganisaties goed te kunnen begeleiden en adviseren. Hierbij ligt onze focus altijd op talent, op waar mensen goed in zijn en dat verbinden aan de strategische ontwikkelvraag, op alle lagen in de organisatie. Zo verankeren we organisatieontwikkeling in de intrinsieke motivatie van medewerkers.